Aanmeldingsformulier

Ik meld me aan als lid van atletiekvereniging Start '78:
 
Voorletters: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Roepnaam: *
Geboortedatum:*
Geslacht: *V
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Telefoon: *
Datum ingang lidmaatschap:  *
Overschrijven van andere vereniging?*Ja  Nee
Naam vereniging:**  
KNAU-licentienummer:**
   
Meldt zich aan voor:***
Indien gekozen voor "jeugdlid" of "sportief wandelen" dan de volgende vraag overslaan!
   
Wenst een wedstrijdlicentie:***Ja Nee, dus recreant ofwel trimlid
Niet in te vullen door jeugdleden of sportieve wandelaars!
Een wedstrijdlicentie, nodig voor KNAU-wedstrijden, is voor jeugdleden verplicht en voor sportieve wandelaars niet van toepassing.

   
   
IBAN bank:*
BIC bank:*
   
Noot:  
Als er bijzondere omstandigheden zijn met betrekking tot bijvoorbeeld je gezondheid dan stellen wij het op prijs als je je trainer zou willen inlichten, zodat hij er rekening mee kan houden.
   
Noot:  
In onze vereniging vinden we het belangrijk, dat het lidmaatschap van de vereniging meer is dan een abonnement op de trainingen: er wordt van de leden (en in geval van jonge jeugd ook van hun ouders) gevraagd een actief lid van de vereniging te zijn, waarbij u/jij ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan verenigingsactiviteiten. Gedurende het lidmaatschap zal in redelijkheid van u/jou daadwerkelijk (letterlijk: daad-werkelijk) een bijdrage gevraagd worden.
   
Bij welk vrijwilligerswerk kunt u iets voor de vereniging betekenen?

     * deze velden zijn verplicht.
   ** deze velden zijn alleen verplicht als u bij "Lid andere vereniging" "Ja" heeft ingevuld.
***  zie indeling categorieŽn en tarieven contributie.

Namens de ledenadministratie van atletiekvereniging Start '78 ontvangt u automatisch per omgaande een e-mail met uw gegevens retour. Vervolgens kunt u ter bevestiging dit bericht beantwoorden, waarna uw aanmelding definitief door onze ledenadministratie wordt ontvangen en verwerkt.

Dank u voor uw inschrijving.