Clubblad

Zes maal per jaar verschijnt het clubblad STARTER met nieuws van het bestuur, diverse bijdragen van de leden, wedstrijdagenda en uitslagen van alle wedstrijden waar START '78-leden aan deelnamen.

Een greep uit de laatste jaargangen van de STARTER:

Oude Starter
1978-1997
Vorige Starter
1998-2004
Nieuwe Starter
2005-2013
Nieuwere Starter
in 2014
Nieuwste Starter
vanaf 2015

Met de Starter op reis

Knipsels uit recente en oude jaargangen

De kopie is in te leveren bij een van de redactieleden, in principe voor iedere laatste zaterdag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de STARTER verschijnt.
De redactie bestaat uit:
Renate Bruins
Folkert Sterkenburgh (tevens distributie Wolvega)
Margreet Wagteveld
Marjo Greven
Nynke de Lange
Gerrit Greven verzorgt de distributie in Steenwijk e.o.
Eens kwam zelfs het Vrijheidsbeeld van haar plek om op Broadway de Starter aan te prijzen... Klik hier!