Een greep uit de inhoud van Starter no. 1 van februari 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
WEDSTRIJDAGENDA


ONS NIEUWE CLUBGEBOUW
door Paul Kaastra

Korte inleiding
De laatste weken zijn in de media diverse artikelen over onze vereniging geschreven in relatie tot de bouw van onze nieuwe kleed- en clubaccommodatie. En om maar meteen met de deur in huis te vallen:

De bouw van ons clubgebouw gaat beginnen!!
Het bestuur heeft op 14 januari 1999 opdracht gegeven voor het bestellen van het houtpakket en de verdere voorbereidingen. Inmiddels is een nissenhut geplaatst welke dient als tijdelijke werk- en opslagruimte.

Noveas
Begin december 1998 vond op initiatief van de Stichting Waarborgfonds Sport een aantal keren overleg plaats tussen deze stichting, korfbalvereniging Noveas en Start'78. Noveas kreeg haar plannen voor eveneens een kleed- en clubgebouw niet rond. Gevraagd werd of het voor ons bespreekbaar zou zijn om gezamenlijk een kleed- en clubgebouw te bouwen. Voor beide partijen zou sprake moeten zijn van een winsituatie. Voor onze vereniging zou dit hebben kunnen betekenen een "substantieel" lagere toekomstige exploitatielast. Daarbij is afgesproken dat de onderzoeksperiode binnen een periode van drie weken moest zijn afgerond. Immers wij hadden de bouwplannen nagenoeg afgerond en wilden geen vertraging in de uitvoering oplopen en ook geen prijsverhoging. Zowel Arjen Guikema als schrijver van dit artikeltje hebben zich in deze onderzoeksfase zeer actief met diverse "hand en spandiensten" richting Noveas opgesteld. In een slotoverleg op 12 januari 1999 met de gemeente, de Stichting Waarborgfonds Sport, bestuur Noveas, projectleider Jan Tuik en Start'78 is door Noveas de conclusie getrokken dat de uitvoering van het plan niet haalbaar was. Sneu voor Noveas en ook wel jammer voor ons. In goede harmonie zijn wij daarna uit elkaar gegaan.

Geen vertraging in plan
Mocht uit de media de indruk zijn ontstaan dat er vertraging in onze plannen zou zijn opgetreden als gevolg van (niet handelen van) de gemeente Steenwijk, dan moet dit met kracht worden ontkend. Gesteld mag zelfs worden dat de voorbereiding van het bouwplan inclusief de afgifte van de bouwvergunning zelfs redelijk vlot is verlopen. Even in het kort. In januari I998 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van de nieuwe atletiekbaan. Voor de bouw van een kleedruimte stelde de gemeente f 300.000,00 in het vooruitzicht. Hierna konden wij beginnen met het maken van een plan waarvoor een Programma van Eisen werd opgesteld. Aanvankelijk was het idee om gezamenlijk met Noveas te bouwen. Voor ons was de eerste offerte van Finnhouse niet haalbaar. Aan de hand van een aangepast ontwerp hebben wij daarna bij een ander bedrijf een aanbieding gevraagd (houtskeletbouw en houtstapelbouw). Noveas haakte toen af om financiële reden en koos haar eigen weg. In een vergelijkbaar pakket en met een zelfde uitstekende isolatiewaarde kwam Finnhouse uiteindelijk op haar verzoek nog met een voor ons passende aanbieding. Voor de bouwvak-vakantie bereikten wij overeenstemming over de prijs. Na deze vakantie werd meteen begonnen aan het maken van bouwtekeningen en kon het plan bij de gemeente worden ingediend. Het bouwplan kreeg in één keer de goedkeuring van de welstandscommissie. De verdere uitwerking vond plaats en een definitief bouwplan werd bij de gemeente ingediend. Begin januari 1999 werd hiervoor vergunning verleend. Ook de NOC*NSF moest het plan goedkeuren. Ook hiervan wordt binnenkort de eindgoedkeuring verwacht. Gesteld mag worden dat het plan een goede voorbereiding heeft gekend.
De financiering van het plan is eveneens, behoudens enkele formaliteiten, rond. Kortom, hoewel het volgens een enkeling niet snel genoeg kan gaan, zijn wij over de duur van de procedure absoluut niet ontevreden. Van een vertraging is zeker geen sprake. Ook niet door het overleg met Noveas. Dit paste qua tijd nog (net) in onze afronding.

Exploitatie
Ondertussen zal het bestuur (verder) met de gemeente praten over de door de gemeente te verstrekken exploitatievergoeding van het kleedgebouw en de baanhuur.

Verdere procedure
Er wordt nu gewerkt aan een planning van de bouw. Leden, ouders van leden en sympathisanten van onze club zullen gevraagd worden diverse werkzaamheden te verrichten. De bouwcommissie zal zich op korte termijn beraden op welke wijze dit het beste te organiseren is. Hierover volgt dan nader bericht. Gerekend wordt gezamenlijk de schouders onder de bouw van de nieuwe club- en kleedaccommodatie te zetten om dit in een vlot tempo neer te zetten.

Mocht u ons daar zoeken? Het nieuwe clubgebouw komt te staan aan de MIDDENWEG 22 te Steenwijk.

Terug naar bovenkant pagina

DE REIS NAAR EGMOND OP 10 JANUARI 1999
door Ria Timmerman

Haast traditiegetrouw gaat er een grote groep atleten en supporters naar de halve marathon van Egmond toe. Ook op 10 januari 1999 was dit weer het geval. Een paar mensen proberen atleten en supporters te vinden om een bus te vullen die dan gehuurd wordt. Dat valt niet mee en deze mensen vragen dan aan deze en gene of ze ook meewillen. Gelukkig kon er toch een bus gehuurd worden en kon de traditie toch in ere gehouden worden en gingen we op weg naar Egmond.
Na een kleine 2 uur rijden kwamen we aan in Egmond. Het is zo'n groot evenement dat het niet mogelijk is om er met de auto naar toe te gaan. Bovendien kom je met de auto Egmond niet binnen.
Bij de sporthal konden de atleten hun sporttas afgeven bij een vrachtwagen van defensie en na afloop zouden deze vrachtwagens na de finisch staan waar je dan je sporttas weer op kon halen. Daarna moest je weer naar de sporthal om je te douchen.
De halve marathon dit jaar is door velen in een snellere tijd gelopen dan in andere jaren. Het weer was uitstekend en het strand was goed te belopen. Het publiek was weer goed aanwezig en moedigde de deelnemers goed aan.
Voor de start kwamen lopers van Start enkele mensen tegen van v.v. Steenwijk. Die vertelden dat zij pech hadden gekregen. De bus waar zij mee naar Egmond gegaan waren voor een gezellig weekend was in de nacht van zaterdag op zondag bezocht door inbrekers. Het was niet mogelijk om de bus weer aan de praat te krijgen en ook de ANWB was het niet gelukt en zo moesten ze wachten tot de volgende dag. Maar ze wilden toch wel graag zondag naar huis. Toen zeiden onze lopers dat het misschien wel mogelijk was om met ons in de bus terug te gaan daar wij nog wel enkele plaatsen over hadden. We spraken af dat ze om 16.00 uur bij de bus zouden zijn om met ons terug te reizen. Al voordat wij terug waren zaten de mensen van v.v. Steenwijk al keurig in de bus. En zo zijn wij met een volle bus terug gereden naar Steenwijk.
Als klap op de vuurpijl en eigenlijk ook al horend bij de traditie van Egmond had Klaas van der Veen een verloting georganiseerd en mede door de gestrande reizigers werden veel loten verkocht. Onder leiding van Klaas van der Veen en speaker Rob van der Wel werden de winnende loten getrokken en verhuisden de prijzen naar de winnaars. Nadat alle prijzen uitgedeeld waren kon Klaas van der Veen, na aftrek van de kosten die nog betaald moesten worden om de bus te betalen (omdat deze op de heenreis niet helemaal gevuld was), een leuk bedrag naar Addy Ritsema (financiële commissie) brengen.
Klaas namens iedereen hartelijk bedankt voor het leuke idee en het vele werk dat je weer hebt verricht om deze verloting te organiseren.

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

We hopen dat het voor Start'78 maar een goed jaar mag worden. Eigenlijk bedoelen we daarmee dat jullie club dit jaar een keer extra oud(e baan) en nieuw(e baan) mag vieren, namelijk de verhuizing van sportpark Parallelweg naar sportpark Nieuwe Gagels. Kunnen jullie toch up-to-date op weg naar het nieuwe millennium. En dan op weg naar het 25-jarig bestaan! Maar laten we eerst nog even terugblikken. Over "de 30 van de 30ste" bereikten ons goede berichten, althans de verzorging onderweg met de knapperige knieperties van Mother Mary was prima voor elkaar en de Chinees na afloop was niet te overtreffen, maar... was dit succes in te veel kilometers uitgedrukt ook nodig? Het leek erop dat Boer Berenburg niet heeft geweten hoeveel dagen de maand december telt. De lange-afstandslopers die deze 30ste december op weg gingen voor 30 km, kregen tot hun schrik van ûs Folkert 34 km voorgeschoteld! Natuurlijk was er die avond in Wilhelminaoord ook de prijsuitreiking van de lange-afstandscompetitie met wellicht als hoogtepunt dat Heertje Postma voor de derde keer achtereen de "Warme Bakker Joop Prins" beker won en dus zijn Annie daar in De Blesse definitief deze beker glimmend op haar schoorsteenmantel kan zetten. Overigens dank aan Egbert Flink die de volgende beker voor de heren senioren reeds heeft toegezegd!

Ter compensatie leek het lopen van de halve marathon van Egmond een eitje. Zelden was het strand zo goed geplaveid, en bijna geloofden we in de supertijd van Klaas Haan, die volgens "de Zwolse" maar liefst 1.18 had gelopen! Minder gesmeerd liep het af met de bus van vv Steenwijk, die ook toevallig in Egmond stond. De Starters boden de rood-witters een lift aan terug naar de Olde Veste. Een geniaal idee, want met een volle bus bracht de verloting georganiseerd door die andere Klaas, Dalton Brother Klaas Joe, heel wat op!

Bij de 3de wedstrijd van de Friese crosscompetitie nabij Leeuwarden was het juist ploeteren door de bagger. De toch zo ervaren Harmen Bakker uit Blankenham verloor er maar liefst tot twee maal toe zijn schoenen en daarmee ook de overwinning... Als we alle losse veters en verloren schoenen overzien dan wordt het druk in de klas van meester Frans Fluitenberg wanneer hij begint met de eerste les van de cursus "schoenveterstrikken".

Treesje Jonker vindt dat ze nooit meer genoemd wordt in de Starter. Nou bij deze is dit recht gezet! Hopen we...

Hebben we het nog niet over goede voornemens gehad? Die zijn er wel degelijk! Nu de euro geleidelijk ingevoerd raakt en zelfs de lopers van de alternatieve zondagochtendloopgroep voor notabelen worden geconfronteerd met meer dan halvering van hun salaris, hebben we in deze moeilijke tijden goed nieuws voor deze groep. We vernamen dat aan lager wal rakende notabelen, zij die in de toekomst niet meer dan een ton verdienen, van harte welkom zijn bij de wilde zondagochtendtrainingsloopgroep. Een royaal gebaar! Ook hoorden we over de goede voornemens van opa Jan Driessen. Hij vertelde er dit jaar weer eens lekker tegenaan te gaan, d.w.z. hier en daar nog een wedstrijdje mee te pikken. Als wij zijn woorden moeten geloven dan zou hij dit jaar de Lindeloop, de Parel van Drenthe, de Wallenloop en de Edeltapijtloop op zijn programma hebben staan. Tja, dan vragen we ons toch af of dit een (tijdelijke) opleving is of gewoon afbouwen en dementeren...

Moest Egbert Flink voor het langlaufen helemaal naar Aspen in de Rocky Mountains? Gaat Adje ook bobben? IJskonijn Frans Fluitenberg startte in IJhorst een minuut achter de meute aan! Gaat uw Mother Mary in het voorjaar naar Parijs om daar de bloemetjes buiten te zetten? Wat doet Nicolaas Janszen met zijn carport? Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u vooral Loeky van 60-jaar-schadevrij-rijder Arend Scholten van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Jan Scheenstra

Bij deze wil ik Klaas van der Veen bedanken voor de mogelijkheid om m'n schrijverstalenten (niet aanwezig) te kunnen laten ontplooien. Hij noemde mij een veelbelovende nieuwkomer. Dat van die nieuwkomer klopt wel, maar veelbelovend...??

Voor degenen die me nog niet kennen, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Jan Scheenstra, 28 jaar, woonachtig in Steenwijkerwold en werkzaam als expeditiemedewerker in Genemuiden.
Na eerst fanatiek aan voetbal te hebben gedaan bij v.v. Steenwijk, vond ik dit na een jaar of 20 wel genoeg. Daarnaast schaatste ik ook nog regelmatig maar ik zocht wat anders. Voor de gein deed ik mee aan de Wallenloop (dit jaar ook weer op de kalender???). Tot m'n verbazing ging dit niet slecht en ik werd lichtelijk besmet met het loopvirus. Ik ben nu ruim een jaar lid van Start en mede door de vele zinnige en onzinnige adviezen van m'n collega's bevalt dit uitstekend.

Vanuit 't Wold wens ik een ieder veel loopplezier en de pen geef ik door aan René, ik voel me sterk, Pouwels.

                        De Mazzel, Jan Scheenstra 
Terug naar bovenkant pagina

DE 30 VAN DE 30STE
door Ria Timmerman

30 kilometer lopen op de 30ste december en voor diegene die niet zover konden of wilden lopen was er een 10 kilometer.

Het was wel heel mooi weer op de 30ste, maar daarvoor was er nog zoveel regen gevallen dat het haast niet mogelijk was om de route te lopen die de familie Sterkenburgh had uitgezet. Het heeft hen veel tijd en energie gekost om steeds 2 routes uitgezet te krijgen. Maar hun moeite is het wel waard geweest want diegenen die gelopen hebben vonden het heel erg leuk. Er waren zo'n 13 personen die de 30 kilometer gelopen hebben en zo'n 25 personen hebben de 10 gelopen. Onderweg werden de deelnemers voorzien van warme thee en echte "knieperties". Aan het eind van de routes werden we nog langs "de swienties" geleid en zo konden we nog een leuke attractie van Wilhelminaoord bewonderen. De tochten waren leuk uitgezet en daarvoor de complimenten aan Folkert en Marrie.

Na afloop kon men zich douchen in de kleedkamers van v.v. Old Forward. En daarna was de kantine gereserveerd voor Start '78. Ook was er nog gelegenheid om het fitniscentrum ernaast te bekijken, waar een rondleiding gegeven werd door Danielle Middelkoop.

Vanaf een uur of half zeven was er in de kantine een gezellig samenzijn en kon men wanneer men zich had opgegeven een lopend buffet van de chinees nuttigen. Dit smaakte voortreffelijk en na al die kilometers had iedereen wel zin om iets te eten.
Daarna werden de prijzen van de L.A.-competitie 1998 uitgereikt. Iedereen die meegeholpen heeft om deze avond tot een succes te maken hartelijk bedankt. Rond een uur of tien ging een ieder tevreden naar huis.

Terug naar bovenkant pagina

NIEUWJAARSTIP
van Arend Scholten

Aan het begin van het nieuwe jaar worden er bij verschillende instanties, b.v. bij Chrissie ANWB, nieuwe pasjes verstrekt. Het oude pasje kun je als volgt goed gebruiken: Knip je volledige naam en adres uit het pasje en houdt hierbij wat ruimte over om een gaatje met een perforator te kunnen maken. Haal daarna voor een deel je veter uit n van je loopschoenen en rijg dit kleine uitgeknipte gedeelte met je volledige naam en adres aan de veter en plaats deze daarna weer terug. Wat heb je hier nu aan? Omdat toch veel lopers alleen trainen en geen zaken meenemen waaruit blijkt wie je bent en wat je voorstelt kan bovenstaande van groot belang zijn bij ongeval of onwel worden wanneer je zelf niet meer aanspreekbaar bent. Bijkomend voordeel is ook als je tijdens het hardlopen regelmatig je loopschoenen verliest gebruik dan twee oude pasjes, aan elke schoen een pasje en dan maar hopen dat de vinder niet dezelfde maat heeft. We hadden weer een gezellige avond met prijsuitreiking van de lange afstandscompetitie dit keer in Wilhelminaoord met vooraf een rustige looptraining en daarna Chinese maaltijd, bij deze organisatie bedankt. Wist u dat Trees graag Chinees eet (wel 3x) en Triensje dit keer na het feest NIET is gevallen. Als lid van Start '78 wil ik hierbij het bestuur, bouwcommissie en vele, vele andere vrijwilligers binnen de vereniging die het mogelijk maken dat wij kunnen sporten een goed en vooral gezond 1999 toewensen. Tevens wil ik allen en in het bijzonder de trimgroep Wolvega bedanken voor het meeleven tijdens de langdurige behandeling van de ziekte van Loeky. De behandeling is gelukkig nu (22 dec.) achter de rug en het lijkt de goede kant op te gaan.

Terug naar bovenkant pagina

EEN BERICHT VAN ARUBA
door Raymond Blaeser d.d. 15-12-98

Hallo Starters hier een berichtje uit het warme Westen ook wel het Caribisch Gebied. We zijn hier voor het patrouilleren tegen drugskoeriers, welke van Colombia en Venezuela met snelle speedboten cocaïne vervoeren richting de Verenigde Staten. Wij (de HRMS Van Amstel) houden ons bezig met de gebieden rond de Bovenwindse eilanden (Saba, Sint-Eustatius, Venis en Sint-Maarten ) en de Benedenwindse Eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao). Bij eventuele constatering wordt het commando center ingelicht welke dan stappen onderneemt. Volgende week liggen we voor drie weken in Willemstad voor onderhoud en zullen er een paar wedstrijden hardlopen georganiseerd worden door de plaatselijke clubs en de mariniers. Ik zal jullie hiervan op hoogte houden. Het trainen ging in het begin erg zwaar en vooral door de hoge temperatuur dus veel vochtverlies, waarna je veel water moest drinken om genoeg op peil te blijven en geen uitdrogingsverschijnselen te vertonen. Tijdens het varen is het om de dag een grote afstand fietsen, wat computer gestuurd is en op bepaalde momenten heel zwaar en andere momenten heel licht gaat, om toch op een bepaald conditiepeil te blijven.

de groeten, Raymond

Terug naar bovenkant pagina

EEN BERICHT VAN CURAÇAO
door Raymond Blaeser d.d. 10-01-99

Hallo Starters, hier een bericht uit Curaçao. Het is nog steeds regentijd dus 's morgens valt er af en toe een buitje waarna het zonnetje 's middags bij een heldere blauwe hemel weer schijnt. Gisteren 9-1 was er een loop genaamd " de Modderrace", welke elk jaar wordt georganiseerd door de plaatselijke atletiekclub Roadrunners. De afstand is zo'n 4,5 km waarop ik een tijd liep van 18.19 min. Het parcours was heuvel op, heuvel af, daarna zo'n 500 meter door het water, wat 40 50 cm diep was, waarna weer de heuvel op en weer af , en zo aankomend bij de finish. Het terrein was rotsachtig dus redelijk zwaar. Ik eindigde als tweede achter een tri-atleet genaamd Nelissen, die voor de Militaire Olympische Spelen trainde. Het zonnetje speelde ook nog parten want de wedstrijd begon 's middags om vijf uur. Na afloop was er champagne en een hapje. Heden morgen om 7.00 uur was er ook een loop van 3,5 km genaamd "De Kustbatterij". Hier werd ik eveneens tweede met een tijd van 12.04 min. en weer achter die tri-atleet. Het parcours was nog iets zwaarder dan gisteren want hier waren het hele stijgende heuvels en aangezien ik zelf niet zo'n heuvelloper ben moet ik dan altijd inleveren. Maandag gaan we weer naar zee voor drie weken en doen dan de Bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten aan en als laatste haven Key West wat dus weer veel sight seeing is. Wanneer we weer terugkomen op 29 januari is er in dat weekend 's morgens op zondag een loop "de Coca Cola loop", welke zo'n 10 km is en vlak. Deze wordt eveneens zo vroeg gedaan omdat dan de temperatuur het laagst is, zo'n 25 graden. Als jullie wat willen e-mailen, mijn adres is Amstel1@ibm.net. Op dit moment weet ik niets meer te vertellen en hoop gauw weer eens wat vanuit Steenwijk te horen.

Nog de beste wensen aan alle Starters en de groeten van Raymond

Terug naar bovenkant pagina

LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 1998
door Jebbe Westerbeek en Henk Veenstra
 1. zaterdag 20 maart 1/2 marathon te Nieuwleusen
 2. zaterdag 3 april 3000 m op de baan te Steenwijk
 3. zaterdag 10 april 3500 m tijdloop Hoeve Boschoord Vledderveen
 4. maandag 3 mei uurloop op de drafbaan te Wolvega
 5. zaterdag 15 mei 10 km Lambertusloop te Oldemarkt
 6. woensdag ? 1000 m op de baan te Steenwijk
 7. woensdag 23 juni ? 5000 m op de baan te Steenwijk (runningcircuit)
 8. zaterdag 26 juni 15 km van Steenwijk
 9. woensdag ? 1500 m op de baan te Steenwijk
 10. zaterdag 7 augustus 8 km Kolkloop te Blokzijl
 11. zaterdag 21 augustus 1/2 marathon Punterloop te Giethoorn
 12. zaterdag 18 september 15km Hunnebedloop te Havelte
 13. zaterdag 16 oktober Reest 1 /2 marathon te Meppel
Henk Veenstra zal de puntentelling weer bijhouden. Heeft U vragen of opmerkingen buiten de puntentelling, laat het mij (Jebbe) dan weten.

Er komt nog een aparte competitie over de afstanden 200 m-400 m-600 en m-800 m tijdens de clubkampioenschappen. Deze staat los van de nummers op de meerkamp. Voorbeeld: zaterdag een 200 m + 800 m en zondag een 400 m + 600 m.

Spelregels LA-competitie

Mocht een wedstrijd, vermeld in het programma, om welke reden dan ook komen te vervallen, dan geldt een verplichting van minstens 6 wedstrijden, waarvan de beste 6 uitslagen gelden.

VOOR EVENTUELE VRAGEN OF OPMERKINGEN KUNT U TERECHT BIJ HENK VEENSTRA OF JEBBE WESTERBEEK

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina