Een greep uit de inhoud van Starter no. 2 van maart 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
WEDSTRIJDAGENDA


VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

De kranten staan er regelmatig vol mee, artikelen over geweld. Buitensporig geweld tegen mensen die proberen anderen te helpen of die zomaar toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Wat gebeurt er toch allemaal in die samenleving waarin wij ons veilig behoren te voelen?
Na de gruwelijke dood van Mijndert Tjoelker in Leeuwarden was het even rustig. Het leek alsof er een schokgolf door het land ging. Heel ons land was in diepe rouw en vol van afschuw. Een grens was overschreden; dit mocht nooit meer gebeuren. Helaas was deze 'periode van bezinning' niet van lange duur; de storm raasde voort, nieuwe slachtoffers volgden. Begin januari van dit jaar, terwijl de Nieuwjaarswensen nog op de deurmat vielen -Tjoelker was al weer een beetje op de achtergrond geraakt- ging er een nieuwe schokgolf van geweld door ons land. Een schietpartij bij een discotheek in Gorinchem kostte aan twee jonge meisjes het leven. En daar bleef het niet bij, ook in Arnhem werd er op de ingang van een discotheek geschoten.
Iedere dag vallen er weer slachtoffers van geweld in de kranten. Er gebeurt dus heel wat in ons kleine land, waar het zo vredig lijkt. Is daar dan helemaal niets aan te doen? Het is zo (onderzoek heeft dit meerdere malen uitgewezen) dat alle op het oog gewone mensen -net als jij en ik dus!- in staat en bereid zijn om geweld te gebruiken tegen onbekende mensen en hen pijn te doen. Ik geloof, dat daarin een mogelijke sleutel van de oplossing ligt. Wij voelen ons niet meer verwant met elkaar, wij kennen elkaar niet meer en vervreemden. Individualisme slaat door naar egočsme. Ik mag en doe alles, jij mag niets en zeker niet wanneer ik daar hinder van ondervind.
Wat heeft atletiek daar nou mee te maken, zul je je misschien inmiddels afvragen..........
Atletiek is een sport waarin je een aantal dingen samen-doet. Je traint samen, kletst samen, je voelt je verantwoordelijk voor elkaar, kortom je bent iemand die deel uit maakt van een groep; een sociale eenheid. Jij hebt een zekere verantwoordelijkheid naar diegenen die ook in jouw groep zitten. Het samen-zijn is alleen al fijn. Een mens is -net als vele dieren- een sociaal wezen. Wanneer individualisering leidt tot alleen-zijn dan volgen er ontsporingen. Denk maar eens aan de papegaai die zich alle veren uit het lijf trekt wanneer hij alleen is of onvoldoende aandacht krijgt. Nu zijn wij natuurlijk geen papegaaien, maar toch kunnen ook wij niet tegen alleen zijn. Ik denk dat daarom ontsporingen optreden. Men is eenzaam, heeft geen echte gezinsband meer, zit ook niet op een of andere vereniging (dat hoeft natuurlijk niet perse atletiek te zijn) en ontspoort hierdoor. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht en genegenheid, zodat onlustgevoelens die wij allemaal wel eens hebben, niet kunnen leiden tot extreem gewelddadig optreden. Het uitbannen van geweld is een illusie, maar het zondermeer accepteren ervan hoeft natuurlijk niet. Ik denk dat iedere vereniging kan helpen met het dichterbij brengen van een vermindering hiervan. Ook Start dus. Dat wilde ik even kwijt.

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE BESTUURSTAFEL
door Ria Timmerman, secretaresse

Bestuursvergadering
Het bestuur probeert meestal op de derde dinsdag van de maand bij elkaar te komen. De vergaderingen worden bij toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis gehouden.
Zijn er dingen die u naar voren wilt brengen, geef die door aan de secretaris zodat er eventueel een agendapunt aangewijd kan worden. Desgewenst kan er ook spreekrecht aangevraagd worden bij het bestuur. Dus schroom niet wanneer er iets is maar geef het door.
Algemene Ledenvergadering
Deze zal op 22 april 1999 gehouden worden in CSG Eekeringe, Oostwijkstraat 8, Steenwijk, Aanvang 20.00 uur

(Voorlopige) AGENDA:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 1998
  Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 29 september 1998
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslagen van:
  a) Bestuur
  b) Wedstrijd Organisatie Commissie
  c) Technische Commissie
  d) Wedstrijdsecretaris
  e) Kantine Commissie
  f) Redactie Commissie
 5. Uitreiking prestatiebekers
 6. Verslag kascommissie
 7. Financieel verslag 1998
 8. Begroting 1999 en vaststellen contributie
 9. Werkplan realisatie clubgebouw en kleedkamers
 10. Bestuursverkiezing
 11. Benoeming kascommissie
 12. Verkiezing clubman/vrouw van het jaar
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
TOELICHTING AGENDAPUNTEN

Agendapunt 8:
De begroting voor 1999 is op de ledenvergadering beschikbaar. Hiervoor zal een leespauze worden ingelast.
Jaarlijkse verhoging contributie van 2%.

Agendapunt 10:
Volgens het bestuursrooster zijn Arjen Guikema en Jebbe Westerbeek aftredend. Zij stellen zich nog voor een jaar herkiesbaar.

Agendapunt 11:
De kascommissie bestaat uit tenminste twee door de Algemene Ledenvergadering te benoemen leden. Bestuursleden, noch familieleden kunnen lid zijn van deze commissie.
In 1997/1998 bestond de commissie uit Folkert Sterkenburgh en Jan de Lange. Henk Veenstra (reserve). Folkert Sterkenburgh is aftredend. Jan de Lange wordt nu nr. 1 en Henk Veenstra nr. 2. En zal er een reserve gekozen moeten worden.

Terug naar bovenkant pagina

HET 19e POLLEHOEK INDOORGALA VAN START'78
door Ria Timmerman

Wederom een geslaagde indoor. Met alle lof aan de organisatie die het ook dit jaar weer voor elkaar heeft gekregen dat alles "gesmeerd" liep.
Globaal een greep uit de voorbereiding (wat ik zo van de zijlijn meemaak):
Afspraken moeten gemaakt worden met Racket en Bowlingcentrum Tuk, sponsors moeten worden benaderd, afspraken voor dranghekken, voor lenen van banken, springkussens etc., lenen van atletiekmateriaal van andere atletiekverenigingen, plastic tape voor de afzettingen en vastplakken van het landbouwplastic voor de kogelsectoren, de container met zand voor de beide verspringbakken (dit moet vrijdags na 22.00 uur uit de container in de zandbakken en zaterdags na de indoor weer in de container gebracht worden).
Dan moet alle indoormateriaal door de materiaalmensen van de baan naar de hal gebracht en met hulp van vrijwilligers opgezet worden. En dit moet dan zaterdagavond allemaal weer worden opgeruimd. Onder en om de verspringbakken moet vloerbedekking en landbouwplastic "gelegd" worden, dit omdat de hal met vloerbedekking belegd is. En zaterdags moet na het afbreken de hele hal worden stofgezogen. Er wordt voor de loopnummers een elektronische tijdwaarneming gehuurd, portofoons worden beschikbaar gesteld. Dan moeten er broodjes gesmeerd worden voor de mensen die zaterdags helpen. Er moeten juryleden gevraagd worden, scheidsrechters, wedstrijdleiders, starters, startcommissarissen, speakers, EHBO, verzorging jury, de startnummers moeten aanwezig zijn, nainschrijvingen op de dag zelf moeten verwerkt worden, de jurylijsten met de deelnemers moeten voor alle onderdelen aanwezig zijn, een secretariaat waar na afloop van de onderdelen de atleten de uitslagen keurig geschreven kunnen ophalen en van waaruit de prijzen die van tevoren gekocht zijn uitgereikt worden. En dan nog de computerafdeling waar de uitslagen verwerkt worden. Ook wordt er alle jaren een verloting georganiseerd.
Ikzelf was jury bij kogelstoten en heb dit met heel veel plezier gedaan. De grote deelname van vooral jeugdige atleten is verheugend. 's Middags heb ik de PR-functie een beetje ingevuld en heb ik verschillende mensen mogen begroeten, en ze trots kunnen laten zien wat wij als Start'78 toch maar voor elkaar krijgen. Bij de laatste serie kogelstoten-heren was ik weer jury en kon ik meemaken dat Martin Regtop (veteranen 50+) in zijn 1e poging een nieuw Nederlands record stootte en dit record in de 2e poging met 2 centimeter verbeterde. Zo kun je zien dat je als jurylid ook een belangrijke taak hebt. Niet alleen de atleet zet een prestatie neer maar dit hangt weer samen met de prestatie van de juryleden.

Al met al een grote pluim voor alle mensen die gezorgd hebben dat deze 19e indoor weer een succes is geworden.

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

Jawel, die Dalton Brother Wolter William van der Veen heeft het weer geflikt. In de Zwolse Courant een fraaie column "In het spo(r)tlicht" helemaal over hem alleen! Alleen hij kan niet rekenen want zijn marathon in Berlijn liep hij toch echt in 1997 en dat is niet gelijk aan 1998, zoals geschreven stond. Wat is er mis met het onderwijs?
En als we zo hollend door het bos gaan dan valt ons op dat hele volksstammen nog niet eens kunnen lezen. In het bos staan bijvoorbeeld borden met de tekst "Verboden toegang met een niet-aangelijnde hond". Dus wat zien we in het bos? Wāl bazen en bazinnen met een niet-aangelijnde hond! En oppassen geblazen als hardloper! Wat is er mis met het onderwijs? Er is heel wat werk aan de winkel!
Nu hebben wijzelf nooit voor het onderwijs geleerd, alleen "genoten", maar we durven te beweren dat Staatsbosbeheer niet goed kan schrijven. Want als je goed leest wat er geschreven staat, dan staat er eigenlijk op zo'n bord dat het verboden is voor de bazen en bazinnen zelf met hun niet-aangelijnde hond, en zijn loslopende honden op zich, met baas, maar zeker zonder baas, wāl toegestaan. Er is heel wat werk aan de winkel voor adjunct-directeur Pietje Timmermans en bovenmeester-directeur Frans Fluitenberg...

Of kunnen we onszelf niet meer volgen? De tijd gaat snel, zo snel dat, naar we vernamen, jullie clubblad al op Internet stond, dus zeg maar zo door Clinton of Jeltsin kan worden gelezen, nog voor de Starter uitkwam! Zou de redactie dit goedkeuren? Een commissie om rekening mee te houden, want waren zij niet laatst op een kadervergadering als enige commissie compleet, of nog sterker, zelfs voor 150 % aanwezig? The Morris Sisters waren er namelijk ook en in de wandelgangen wordt gefluisterd dat zij staan te springen om hun intrede te doen in de redactie en anticipeerden op het komend vertrek hieruit van Petra van Jan van Petra en de Lange Jan, die in dit jaar met pensioen of emeritaat hopen te gaan (of hoe noemt men dit bij zo'n exclusieve club?).

Wij juichen dit toe, The Morris Sisters als probaat middel tegen de vergrijzing. We verwachten dat opa Jan Driessen, die alleen maar praat over afbouwen en onlangs de hele wilde zondagochtendtrainingsloopgroep naar zijn kluts liet zoeken, omdat hij die was kwijtgeraakt, en Boer Berenburg, die nu leeft van het presentiegeld bij vergaderingen in plaats van prijzengeld, hun langste tijd als redacteur nu ook hebben gehad. Of juist niet? Wat de wilde groep enige weken later wel vond waren de hapjes en drankjes van Klaas Joe die toen jarig was...

Op de Eese en Woldberg is het tegenwoordig meer ploeteren dan lopen. Dat komt niet alleen door de overvloedige regenval maar ook door het geploeg van de mensen die bomen rooien en van onze vrienden mountainbikers. Natuurlijk, we gunnen de fietsers ook hun sport, maar jammer is het wel dat ook bestaande paden in hun parcours werden opgenomen en nu voor het lopen onbegaanbaar zijn geworden, juist nu steeds meer bos ontoegankelijk wordt omdat dit privā-bezit blijkt te zijn, of omdat paden zijn afgesloten, of zoals in de rode-paaltjes- route zomaar van de aardbodem zijn verdwenen... Om zogenaamd rustgebied te creČren?

Raajmon Blaezer en zijn niet aflatende jacht op de drugskoeriers. Heeft Ria T. nu genoeg sneeuw gezien? Topstarter Tukker Roberto haalt bij NK weer het nieuws. Voelt Nelleke Z. zich thuis in Nijensleek? Kocht Taxi-Hans I echt zijn laatste paar nieuwe schoenen? Waarom schrijft Anne Bartelds zich in bij de vrouwen? Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u toch vooral deze keer uw enthousiaste loper Treesje Jonker van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina

ONS NIEUWE CLUBGEBOUW
door Paul Kaastra

In de vorige Starter is melding gemaakt dat met de voorbereidingen voor de bouw van ons clubgebouw een begin is gemaakt door het plaatsen van een nissenhut. Inmiddels zijn de werkzaamheden verder opgepakt en is daadwerkelijk met de echte bouw begonnen. Met behulp van gratis ter beschikking gesteld materieel van de firma Heerschop is enkele weken terug de bouwput door Jan Bos gegraven. Fantastisch dat wij zo'n medewerking hebben! De week daarop is de bouw uitgezet en is begonnen met het maken van de bekisting voor de fundering. Deze is inmiddels nagenoeg klaar (3 maart 1999). Na het storten van de werkvloer kan de fundering worden opgemetseld. Voor het kruien van beton en het metselen van de fundering is hulp nodig. Ook voor andere werkzaamheden. Spontane hulp wordt zeer op prijs gesteld. Graag even een opgaaf of telefoontje naar Arjen Guikema. Iedere zaterdag en ook op andere tijdstippen zal er gewerkt worden. Kom gerust langs. Er is altijd wel wat te doen. Naast het leuke werk is het nog gezellig en leerzaam ook. Onder leiding van deskundige en ervaren bouwlieden (Wolter Bosscha, Arjen Guikema en Hans Hes) wordt gewerkt. Eventueel linker handen zijn zo "omgebouwd"! Geen bouw zonder planning. Ruim voor de zomervakantie moet het clubgebouw met de was- en kleedgelegenheid glas-, wind- en waterdicht zijn. Het is de bedoeling het gebouw rond 1 oktober 1999 voor gebruik op te leveren. Een officiŽle opening kan daarna gepland worden.

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door René Pouwels

Jan bedankt voor het krijgen van de PEN. Het is ongeveer zes jaar geleden dat ik een stukje voor de Starter mocht schrijven, ik was toen nog niet zo lang lid van Start '78. Als ik terug kijk op de afgelopen jaren zijn er maar weinig nieuwe lopers bij de lange-afstandsgroep bij gekomen of weggegaan. Wel zijn er mensen geweest die een keer mee wilden trainen, maar vaak zag je ze niet meer na die ene keer. De oorzaak hiervan is dat veel lopers alleen maar duurlopen doen en veelal niet bekend zijn met techniek, interval, heuveltraining of een andere vorm van trainen. Voor die lopers die niet aangesloten zijn bij een atletiekvereniging wil ik zeggen, kom een keer trainen onder deskundige leiding bij de trimclub of de lange-afstandsgroep van Start' 78, u zult merken dat uw conditie met sprongen vooruitgaat en dat u veel meer plezier beleeft aan het lopen en het is gezelliger om te trainen met een groep. Aan het afgelopen seizoen heb ik zelf niet zo'n goede herinneringen, de reden hiervan is dat ik diverse keren naar een wedstrijd heb toegewerkt en op het laatste moment weer ziek werd. Na de halve marathon van Meppel vorig jaar had ik het dan ook helemaal gehad, ik heb er zelfs overgedacht om mijn lidmaatschap bij Start op te zeggen. Maar nu na een paar maanden rustig aan te hebben gedaan begint het toch weer te kriebelen, gelukkig. Hoewel ik dit jaar niet zoveel aan trainen toe kom als het vorig jaar, dit in verband met een studie die ik volg, hoop ik toch dat ik tijdens de trainingen en de wedstrijden kan blijven roepen "Ik voel mij sterk". Ik geef de PEN aan Commando Bob Simon Verlaat.

Terug naar bovenkant pagina

EEN BERICHT VAN CURAÇAO
door Raymond Blaeser

Hallo Starters, hier een berichtje uit Willemstad, en nog bedankt voor jullie e-mail, waavan ik dacht dat het wel niet zou aankomen, maar dat viel dus wel weer mee.

Ik heb nu de wacht en een brandpiketfunctie in het geval er brand uitbreekt. Dan moet ik samen met nog 23 man de brand gaan bestrijden.
Het weer wordt al weer beter vergeleken met de vorige binnenligperiode hier in Willemstad. Het is nu zo rond de 30 graden in de schaduw wat dus weer goede perspectieven biedt.
Wij waren met de HRMS VAN AMSTEL aangekomen op 27-11-98 en sindsdien zijn wij het patrouilleschip in het Caraïbische gebied van Nederland. We liggen hier nog een kleine twee en een halve week en gaan dan op patrouille en doen de volgende eilanden aan, zoals Bonaire, Barbados, St. Croix, Puerto Rico en Antiqua. Wanneer we na zes weken klaar zijn dan liggen we weer twee en een halve week binnen in Willemstad en dan gaan we nog een vier en een halve week varen en word ik naar huis gevlogen vanuit St. Thomas in verband met dienst verlaten en overgang naar de Koninklijke Marechaussee, waar ik dan op 5 juli aankomend zal gaan beginnen en met heel veel zin.
Op dit moment weet ik niet 1,2 ,3 meer wat ik moet zeggen en hoop gauw weer wat vanuit Steenwijk te horen. De groeten aan alle Starters en ik zie de volgende e-mail wel weer verschijnen.

Raymond, Amstel1@ibm.net

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina