Een greep uit de inhoud van Starter no. 3 van april 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
WEDSTRIJDAGENDA


VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

Het is zover! De nieuwe atletiekbaan van Start'78 is nu dan toch echt in gebruik genomen. Op zaterdag 3 april was het zover. Wethouder Beeltje was aanwezig en alhoewel met deze wedstrijd de nieuwe baan nog niet feestelijk geopend is (dat gebeurt pas in het najaar wanneer ook de kleedaccommodatie en de kantine klaar zijn) gaf deze gemeentelijke vertegenwoordiging het in-gebruik nemen van de baan toch een officieel tintje.
De weergoden zaten ons grotendeels prima mee en (hoe kon het anders) er werden diverse baan- en persoonlijke records gevestigd. Ook voor wat betreft het deelnemersaantal zo bij deze openingswedstrijd. Alom tevredenheid dus en -naar ik weet- niet alleen bij het bestuur. Het deelnemersaantal alsmede de brede belangstelling geeft ons het volste vertrouwen dat onze zienswijze dat de baan een positieve uitwerking op het ledenaantal van Start'78 zal hebben, gerechtvaardigd is.
Het is ook prettig te vernemen dat onze buurvereniging Noveas de plannen voor de realisatie van hun kleedgebouw en de kantine vrijwel rond hebben en dat afronding van hun bouw ook zo in het najaar te verwachten is. Er staat dan toch straks een prachtig sportcomplex aan de Middenweg. iets waar wij met z'n allen werkelijk trots op kunnen zijn.
Gelijktijdig met het in-gebruik-nemen van de baan is het zomerseizoen begonnen. Ik wens jullie allen een goed seizoen toe.

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE REDACTIE

Blij en gelukkig zijn we met de komst van onze nieuwe redactieleden

Denise & Yvonne Morris

Hoe lang ze zijn en hoe zwaar weten we niet, maar daar komen we vast wel achter, want zij beginnen in de loop van dit jaar geleidelijk de taken van Jan en Petra de Lange in het redactieteam over te nemen.

Wanneer dat gelukt is zullen Jan en Petra van hun welverdiende rust gaan genieten.

Jan Driegen, Jan en Petra de Lange, Folkert Sterkenburgh

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE BESTUURSTAFEL
door Ria Timmerman, secretaresse

Bestuursvergadering
Het bestuur probeert meestal op de derde dinsdag van de maand bij elkaar te komen. De vergaderingen worden bij toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis gehouden.
Zijn er dingen die u of jij naar voren wilt brengen, geef die door aan de secretaris zodat er eventueel een agendapunt aan gewijd kan worden. Desgewenst kan er ook spreekrecht aangevraagd worden bij het bestuur. Dus schroom niet wanneer er iets is, maar geef het door.

Nieuwe baan
Eindelijk is het dan zo ver. Nadat het meeste materiaal van de Parallelweg naar de Middenweg was gebracht zijn wij op 29 maart begonnen met de trainingen op de nieuwe baan.
Op 3 april hebben wij er al onze 1e wedstrijd gehouden. Onze trainingspakkenwedstrijd. Hier mogen ook niet-leden aan meedoen. En omdat dit ook de 1e wedstrijd is na het indoorseizoen heb je kans dat hier veel mensen aan mee gaan doen. Dit was inderdaad het geval. Er zijn ongeveer 350 deelnemers geweest. Dit is natuurlijk erg fijn maar het levert veel werk op voor de organisatie: hoe loopt alles, hebben we genoeg jury, is er genoeg materiaal, er is nog geen kantine en er zijn nog geen kleedkamers, wat voor weer hebben we? Doordat er op het laatste moment nog opgaven waren kon vrijdag 2 april pas het chronoloog gemaakt worden.
Maar het is zaterdag 3 april gelukt. De wedstrijd kan geslaagd worden genoemd. Met 2 tenten die dienden als kantine, de kleedkamers van de Mixed Hockeyclub, en de vrijwilligers die gezorgd hebben dat alles door kon gaan. BEDANKT DAARVOOR! En natuurlijk het weer dat ons tot ongeveer 16.00 uur meezat. Daarna begon het te regenen. Wat erg jammer was.

Bouw van de kantine en de kleedkamers
Zoals men heeft kunnen zien op 3 april wordt er door de bouwcommissie hard gewerkt. De fundering ligt er al. Het beton is gestort. En men kan de contouren van het geheel al zien. Als binnenkort een beroep op u of jou wordt gedaan, zeg geen nee.

Terug naar bovenkant pagina

ONS NIEUWE CLUBHUIS
door Paul Kaastra

Vier weken zijn zomaar om. In de vorige Starter is melding gemaakt dat de bekisting voor de fundering van ons clubgebouw bijna klaar was. Nu (per 5 april) is ook de fundering grotendeels gemetseld en kunnen de betonnen liggers hierop worden gelegd. Dan kan de installateur een begin maken met het aanbrengen van de riolering en de nutsleidingen. Het leggen van de "broodjes" (officieel heten deze PS-vloerelementen), het afmaken van het metselwerk en het storten van de druklaag (circa 15m3) is dan de volgende stap. Afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers zal nu ook een begin kunnen worden gemaakt met het leggen van het terras tussen het clubgebouw en de nieuwe baan.
De bouw ligt een beetje achter op het schema als gevolg van de overvloedige regenval in februari/maart, waardoor in de bouwput niet of nauwelijks gewerkt kon worden. Het was net een zwembad. Gelukkig is dit nu verleden tijd.
Degenen die zaterdag 3 april bij de openingswedstrijd op onze nieuwe baan geweest zijn, hebben de vorderingen kunnen zien. Als u deze Starter leest, heeft een aantal mensen inmiddels de instructies van Finnhouse ontvangen hoe het houtpakket opgebouwd moet worden. Als de begane grondvloer is gestort, begint het "echte" bouwen en zullen de contouren van het gebouw steeds duidelijker vorm krijgen.
Hulp
Het spreekt voor zich dat met de verdere werkzaamheden hulp nodig is van velen. Niet alleen maken vele handen licht werk, maar het zal ook nodig zijn om de bouw op 1 oktober klaar te hebben. Gelukkig breidt de bouw- en sjouwploeg zich langzaam maar zeker uit. Wij kunnen echter nog wel meer mensen gebruiken (ook jeugdleden zijn welkom! ). Meld je aan bij Arjen Guikema of kom zaterdags langs. Er is steeds wel werk en het blijft leuk en zeer afwisselend.

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

"Een nieuwe lente, een nieuw geluid" geldt zeker voor Start'78. De oude sintelbaan werd verlaten en de nieuwe kunststofbaan in gebruikgenomen! Met de Coopertest van maart vond een historische en gedenkwaardige gebeurtenis plaats, het afscheid van de oude baan, waar door de jaren heen zoveel triomfen werden gevierd of, uiteraard minder, nederlagen geleden. Worden we hier nu toch een beetje weemoedig van? Warempel hoorden we iemand zeggen, dat-ie zo lekker liep, die oude baan, en eigenlijk zou moeten worden meegenomen... Over weemoedigheid gesproken, de loopgroep van Tjebbe Trijntje Tjoeke Tjoek Westerbeek op de maandagavond schijnt te zijn verhuisd van Wolvega naar de nieuwe baan in Steenwijk. Geen route meer door het bosje van s Folkert, door de Lindevallei via de Sas of over Kontermans? We wagen te betwijfelen of dit een verbetering is, dus vlug over naar een hoogtepunt, het 19e Indoorgala. Dit vond al weer voor de 6de keer plaats in het sportcentrum in Tuk, dus gingen er 13 keer vooraf in de Meenthe. We vernamen dat het andermaal een waar spektakel was. Hulde daarvoor!

Zoals we allen weten is er een opmerkelijk cultuurverschil tussen de alternatieve zondagochtendloopgroep voor notabelen en de wilde zondagochtendtrainingsloopgroep. Dit bleek weer eens uit de geringe deelname bij de notabelen tijdens de krokusvakantie (vanwege wintersport dus!), terwijl er diezelfde zondag een verheugend grote deelname viel te noteren bij de wilde groep. En kwam dat even prachtig uit! Na afloop werden de wilden getrakteerd door Dalton Brother Klaas Joe die de betreffende zondag jarig was. Alsof ze het hebben geweten...

Volgens de kranten schepte Eros Pietje Timmermans nogal op over zijn amoureuze avonturen en dat nog wel in het openbaar... Pech voor hem dat Ria T, met wie hij momenteel een avontuurtje heeft lopen, zich in zijn gehoor bevond en hem terechtwees. We wachten nu op de bekentenissen van die andere Eros, uw aller Eros Gijs Tienstra! Ook van de Lange Jan was ons een talent volstrekt onbekend. Via onze informateur, 60-jaar-schadevrij-rijder Arend Scholten, bereikte ons het bericht dat bij deze hardloper een nieuw talent is ontdekt: Lange Jan schreef namelijk tekst en muziek bij het boekwerkje Muziekkabouter mist een noot. Wij vermoeden dat Jan hier de tijd voor vond tijdens zijn langdurige blessure. Zo heeft iedere periode zijn voor- en nadelen.

Schapel Houman en Anne Bartelts trekken al vele jaren samen door hardlopersland. Zo lang dat in de krant stond te lezen dat Schapel in Heerde voor de 28ste keer meedeed aan een NK. In Heerde dus! Kun je nagaan hoeveel NK's hij er in totaal heeft gelopen! Of Anne er zoveel liep valt moeilijk te turven. In Egmond deed hij mee bij de vrouwen veteranen, zo blijkt uit de uitslagenlijst, en dan raken we de tel wel kwijt. Bovendien was dit niet zijn eerste keer, want in Frankrijk, dachten we, heeft hij deze truc ook eens geflikt. Je moet wat doen om als jongbejaarde je positie op de ranglijst te handhaven... Nu zij er trouwens wel andere methoden om bij het ouder worden de onvermijdelijke teruggang te verbloemen. Zo leerden we van de oude leermeester Frans Fluitenberg het positieve denken. Zeg dus bijvoorbeeld nooit dat je de marathon liep in 3.03 maar in 2.63!

Laat Taxi-Hans II in Rotterdam echt zien wat hij kan? Bouwt opa Jan Driessen nu extra snel zijn hardloopcarrière af? Nieuwe CD voor The Morris Sisters. Komt Lies Beth Mendel werkelijk uit een muzikale familie? Voelt Joop Boomsma zich burgemeester van Wanneperveen? Loopt Klaas Haan als trimmer niet veel te snel? Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u vooral deze keer het jonge ouderpaar Jolanda Monica & Hans van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina

EEN KLEIN BERICHT UIT GROOTEBROEK
door Harry van Essen

Beste Jan,

Ik zal maar gelijk met het slechte nieuws in huis vallen: startnummer 7016 start niet in de marathon van Rotterdam!
De rechter knie is nog lang niet in orde; na 8 km gaat de knie gewoon op slot en dan loop ik als aangeschoten wild. Dus dit jaar geen marathon op 18 april ('t is wel pijnlijk). Regelmatig laten ze bij de NOS van die spotjes zien van de Rotterdam marathon '98 met alle grote cracks in beeld: Van Vlaanderen, Jan de Lange, etc. En in de laatste Runners staat op de laatste bladzijde een foto van Jan de Lange. Zo zie je dat die Starters, al lopen ze haast niet meer, wel publiciteit zoeken.
Zo ben ik met Piet T. jarenlang bijna gelijktijdig over de streep gekomen en is hij nu aan het afbouwen, maar hij heeft zijn naam aan een loop verkocht. Zo zie je Jan, alles wordt omgezet in geld.
Zo zou je denken dat wij moeten afbouwen om tijd te maken om wedstrijden onze naam te geven of winkels te openen of fotosessies te doen voor bekende vakbladen. Maar Jan, wat hebben zij wat wij niet hebben?

Loop ze! Harry van Essen

P.S. Jan, volgend jaar maar weer een marathon?

Beste Harry,

Ja Harry, wat missen wij? Ik noem je nog een voorbeeld, misbruik makend van mijn voorkennis van de kopie voor deze Starter. Ik las "de Pen" van Simon Verlaat. Hij schrijft daarin "Het is voor mij de eerste keer dat ik voor de Starter schrijf in de vier jaar dat ik lid ben". Nou Harry, wat heeft Simon te klagen? Ik ben 16 of 17 jaar lid en heb nooit "de Pen" gehad! Tja, wat hebben zij wat wij niet hebben?
Maar goed, als Simon toch "de Pen" heeft, laat hij dan wel duidelijk zijn! Hij schrijft verder "
Gelukkig gehuwd met jawel een hardlopende vrouw en we hebben drie prachtige kinderen, 2 zonen van 12 en 10 en een dochter van 7 jaar. Hoe kan dit? Ik tel in huize Verlaat totaal vijf prachtige kinderen want twee zonen van 12 en 10 jaar zijn er al vier...?

Wat moet ik je verder nog vertellen, nu Starters als internationaal starter Rob de Jong zelfs al in een sportprogramma voor de radio hun verhaal doen? Wat blijft er dan nog over voor onze Starter? En bovendien wilde ik je wat vertellen over Anne Bartelds uit het land van Bartje maar dat onderwerp maaiden "The Outsiders" al voor m'n voeten weg. Wat moet je dan nog in "een Pen" vertellen?

Harry, ik ga het bos maar weer eens in. Of zal ik eens naar Vanessa? Tot schrijfs, Jan

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Simon Verlaat

René bedankt voor het krijgen van de pen. Het is voor mij de eerste keer dat ik voor de Starter schrijf in de vier jaar dat ik lid ben.
Voor diegenen die mij niet kennen zal ik mij even in het kort voorstellen.
Zoals reeds vermeld, mijn naam is Simon Verlaat, 37 jaar en geboren te Wervershoof (NH), jawel het buurdorpje van good old Harry van Essen uit Grootebroek.
Beroep: Militair en sinds 01-02-99 geplaatst in Havelte.
Gelukkig gehuwd met jawel een hardlopende vrouw en we hebben drie prachtige kinderen, 2 zonen van 12 en 10 en een dochter van 7 jaar. Ik woon sinds 1994 in Steenwijk op de Oostercluft met als buurman Tjoeke Tjoek Jebbe Westerbeek, onze trainer.
Bekende familie. Jazeker, we lezen dit ook wel vaker in de Outsiders, neef Simon Verlaat de mode ontwerper.
Hoe ik tot het lopen ben gekomen is als volgt. Na 20 jaar te hebben geturnd op Nederlands hoogste niveau bleek dat het sporten voor mij wel was weggelegd. Echter de militaire dienst zorgde ervoor dat ik voor een andere sport moest kiezen omdat turntoestellen niet tot het uitrustingspakket behoorden. De militaire sporten werden uitgeprobeerd. Na diverse wedstrijden op de hindernisbaan en wintercross-competities, ondervond ik dat het met basisconditie wel snor zat. Het gevolg hiervan was dat ik mij steeds meer ging verdiepen in het hardlopen.
Mijn hoogtepunt in mijn loopcarrière is het lopen van de marathon van Berlijn in 1988 in 3.00 uur precies.
Door mijn vorige functie bij de luchtmobiele brigade te Assen kan ik na lange afwezigheid nu weer actief deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.

Ik geef de Pen aan collega " Commando Bob Bert Wijnhoud ".

Terug naar bovenkant pagina

HALLO ALLEMAAL!!!!!!!!
door Ingrid Bosscha

Hallo, ik ben Ingrid Bosscha en ik ben 13 jaar ik zit al bijna 6 jaar op atletiek.

Ik trainde op de oude baan nog op donderdag bij Petra.

Toen hadden we het over DE Starter ( en over grijze haren daarom heeft Petra haar haar ook geverfd ) ik zei dat ik de starter heel saai vind.

Petra vond dat ik er dan maar iets in moest zetten, nou hier staat het dan!!!!!!!!!!!

We trainen nu op de nieuwe baan en het is heel leuk!!

Gisteren 3 april hadden we de openingswedstrijd. Het begon om 12.00 uur.

Ik moest speerwerpen, we hadden voor het eerst een speer van 600 gram, ik had 20,36 meter geworpen.

En omdat binnenkort de C\D competities weer beginnen moest Ella de indeling van de estafette enz. weer maken.

Wij ( de meisjes C: Corien, Suzanne, Esther, Nienke en ik) moesten er om sprinten wie de estafette mogen lopen.

Esther en ik hadden de 2 snelste tijden en de andere 3 hadden allemaal de zelfde tijd gelopen. ( 12.06 op de 80m)

Eigenlijk heb ik niet zo heel veel meer te zeggen dus stop ik er maar mee.

Groetjes Ingrid Bosscha ( MC)

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina