Een greep uit de inhoud van Starter no. 4 van mei 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
WEDSTRIJDAGENDA


VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

Op 22 april vond er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Helaas bleef het aantal aanwezigen beneden de verwachting. Jammer, maar dat schijnt een tendens te zijn bij alle verenigingen. Ik geloof daarom dan ook niet, dat de opkomst bij deze vergadering evenredig is aan het Start'78 gevoel dat bij de leden bestaat. Integendeel.

Een woord van dank ben ik verschuldigd aan de CSG Eekeringe, waar wij voor de 2e maal welkom waren omdat onze niéuwe kantine nog niet klaar is en de oude buiten gebruik is gesteld. Om dat laatste zal trouwens niemand verdrietig zijn.

Er is met betrekking tot de contributiebetaling, met name van de recreatieve lopers en loopsters, wel iets te vertellen. De Algemene Ledenvergadering ging accoord met een voor ieder lid geldende contributieverhoging van 2 %. Dit is een compensatie voor de gestegen prijzen en is in feite dan ook geen contributieverhoging, maar een aanpassing aan/met het prijs-indexcijfer.

Voor de recreatieve leden, dat zijn de leden zonder wedstrijdlicentie, geldt het volgende. Zij die eenmaal per week trainen, óf in Steenwijk (bij mij op de woensdagavond om 19.15 uur) óf in Wolvega (bij Folkert Sterkenburgh om 19.00 uur) betalen hiervoor het lagere tarief en mogen niet met de wedstrijdgroep van Jebbe Westerbeek meetrainen. Zij die tweemaal per week trainen betalen de volledige contributie.

De leden van de wedstrijdgroep betalen altijd de volledige seniorcontributie, kunnen een wedstrijdlicentie krijgen en mogen zowel op de maandag als op de woensdag bij Jebbe trainen. Daarnaast mogen zij desgewenst ook meedoen aan andere trainingen zoals die worden gegeven door Agaath van Tielen. Wanneer bepaalde omstandigheden daar aanleiding toe geven, dan mogen deze leden wel meetrainen bij Folkert of mij. Denk daarbij aan een wat rustiger periode na een blessure of wanneer het niveau van de wedstrijdgroep te hoog ligt.

Even verderop in dit blad vinden jullie een advertentie voor een sportassistent. Het is namelijk zo, dat Start'78 samen met Noveas en de MHC zo'n medewerker mogen inschakelen. Misschien weten jullie iemand uit je eigen kennissenkring voor wie dit iets zou kunnen zijn? Ook verderop in dit blad vinden jullie iets over De kantine bij de Sportvereniging en wat daar tegenwoordig allemaal bij komt kijken.

Terug naar bovenkant pagina

DE KANTINE BIJ DE SPORTVERENIGING
door Rob van der Wel

Er gaat veel veranderen bij onze vereniging. Niet alleen hebben wij een nieuwe baan en straks een schitterende kleedaccommodatie alsmede een kantine; in die kantine zal er ook veel moeten veranderen willen wij tenminste straks voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen zoals die gelden.

Zo is het niet langer mogelijk om zomaar iemand in de kantine mee te laten helpen wanneer drukte dat noodzakelijk maakt. Er zal een team van kantineleden moeten komen (ik denk toch wel aan zo'n 5 personen), die allemaal zullen moeten voldoen aan die nieuwe wettelijke eisen op het gebied van hygiëne en die dan ook als kantinemedewerker/ster zullen worden geregistreerd op een voor de vereniging noodzakelijke verklaring die aan de Inspectie Gezondheidsbescherming getoond moet kunnen worden. Dit alles is gebaseerd op een door de NOC*NSF gepresenteerde Hygiënecode voor Sportkantines.

Dit klinkt misschien allemaal nogal ingewikkeld, maar in de praktijk valt het -denk ik- allemaal nog wel mee. Wanneer je in de kantine niet op een andere wijze met drinken en etenswaren omgaat dan je thuis doet, dan is het echt niet zo moeilijk en zal er niet zoveel veranderen.

Tot op heden was de enige 'vaste' kantinemedewerkster Jolanda Hes. Dat kan niet langer, ook al niet omdat zij nu een zoontje heeft en niet meer zo gemakkelijk te pas en te onpas van huis weg kan. Er zal dus uitbreiding moeten komen met een aantal mensen. Ik verzoek jullie dan ook er eens over te denken of het je niet iets lijkt om je aan te melden als kantinemedewerker/ster. Zodra er een team is, dan zal ik samen met dat team de noodzakelijke stappen zetten. Jullie reacties graag telefonisch of schriftelijk aan mij richten. Bij voorbaat dank.

Terug naar bovenkant pagina

CURSUSSEN
door Nel Zwerver

Cursus trainer:

In de Starter van juni hopen we deze drie mensen te feliciteren met hun behaalde diploma's.

Cursus starter:

We zijn heel blij met jullie, want er was de laatste jaren maar een starter, nl. Rob de Jong. Rob moet naar veel andere wedstrijden en vergaderingen, dus wat extra starters zijn heel welkom.

Wat doet een jurylid?

Als een atletiekvereniging een of meerdere wedstrijden organiseert, zijn voldoende juryleden onontbeerlijk. De prestaties van een atleet zijn min of meer ook van hen afhankelijk, want er moet goed gemeten en geklokt worden. Nationale records b.v., gelden alleen bij gediplomeerde juryleden en onder toezicht van de scheidsrechter.
Een jurylid van Start `78 jureert bijna alleen bij eigen wedstrijden. De JUCO (= juryjurycoördinator) zorgt ervoor dat er voldoende juryleden op een wedstrijd zijn en deelt ze in.
Jureren is leuk 'werk', want je ziet de prestaties van veel atleten en men leert veel atleten kennen. Om jurylid te worden volgt men een cursus.

Cursus jury-algemeen.

Komende winter willen we wederom deze cursus organiseren in onze nieuwe kantine.
Deze cursus duurt vijf weken (een avond per week) en is heel leuk om te doen en beslist niet moeilijk. Alle onderdelen worden behandeld:

Omdat er altijd verloop is in ons jurykorps, moeten er steeds weer nieuwe juryleden bijkomen, zodat niet steeds dezelfde mensen moeten jureren. De cursisten zoeken we meestal bij oudere leden en ouders van pupillen en junioren. Vanaf september kan u dus benaderd worden voor deze cursus. Voordat een nieuw seizoen begint, krijgt elk jurylid een lijst met de te jureren wedstrijden. Hij/zij moet dan minstens vijf wedstrijden aankruisen. U kunt zichzelf natuurlijk ook opgeven. Opgave bij Nel Zwerver, 0521-381285.

Terug naar bovenkant pagina

AVOND-4-DAAGSE
door Nel Zwerver

Deze vindt in Steenwijk plaats en wel van 7 juni t/m 10 juni '99.
Al verscheidene jaren loopt een groep van Start'78 mee. Natuurlijk willen we weer meedoen. Er wordt 4 keer 10 km gelopen. D-junioren en ouder kunnen zich opgeven bij hun trainer of bij contactpersoon Nel Zwerver (tel: 0521-381285).
Inschrijf geld voor vier avonden:

Tevens opgeven voor de hoeveelste keer je meedoet. Opgave voor 30 mei.

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

Wederom een historische gebeurtenis in de geschiedenis van Start'78! De openings-wedstrijd van het nieuwe seizoen was tevens de openingswedstrijd van de nieuwe baan. De wedstrijd kende veel deelname. Als de bekende groene verwijsbordjes van de gemeente al waren geplaatst dan hadden misschien wel duizenden atleten de weg naar jullie schitterende nieuwe locatie gevonden... Natuurlijk was de baan nog niet echt geopend. Voor het zo ver is zal het clubhuis klaar zijn, de baan een naam hebben en de vlag in top kunnen worden gehesen, veronderstellen we zo. Ondertussen wachten we met spanning af hoe de baan gaat heten (de Oerthebaan?), wie de eerste steen van het clubhuis mag leggen (of zijn het alleen maar planken?) en wie de opening mag verrichten. Als Desi Bouterse een vrijgeleide krijgt dan zou hij als bekendste oud-lid hoge ogen gooien? 't Is eigenlijk wel merkwaardig dat de nieuwbouw zo voorspoedig verloopt. Bijvoorbeeld moet je dan goed afspreken dat je eerst de wanden optrekt en daarna gaat behangen en niet andersom. Maar of juist bouwmensen goede afspraken kunnen maken valt te bezien. Toen zij onlangs onderweg waren voor de bouwpakketinstructie zouden zij bij Apeldoorn Hans van Jolanda Monica oppikken. Hans zag hen daar niet voorbijkomen. Wat een geluk toch dat zij Hans wel zagen staan! Hoewel? Pas 1,5 km verderop zagen zij kans te stoppen, waarna bouwmeester Paulus Kaatstra terugliep om Hans te halen. Bij het leggen van "de liggers en de broodjes" werd er nog over nagesproken...

Wie zullen we nu eens behandelen? Die keus berust niet op willekeur want sommige mensen doen echt hun best op te vallen. Neem TC-opperhoofd Agaath. Haar stem schalt over de nieuwe baan en trok de aandacht van ene Leo, omwonende en oud-pupil van haar. En is dit de roos waarmee Agaath haar arm heeft getatoeëerd of is dit de roos waarmee Eros Gijs Tienstra op pad pleegt te gaan? Over Eros gesproken, (ex-?)kilometervreter en Renault Twingo rijder Pietje Timmermans blijft erg zijn best doen de titel Eros van Gijs Tienstra over te nemen, want lazen we niet in de Zwolse Courant dat zo'n Twingo uitermate geschikt is voor amoureuze doeleinden?

Verder viel ons op dat de snelste man van de loopgroep van Rob kan het Wel, een ieder weet dat hier Klaas Haan wordt bedoeld, op eerste paasdag bijzonder actief was met het zoeken naar eieren in zijn tuin. Van bovenaf had hoogvlieger Taxi-Hans I hem hiermee best kunnen helpen. Want nadat deze Hans als ballonvaarder al eerder in hogere sferen was beland, won hij nu als eerste 50-plusser een cursus zweefvliegen! Daar hoefde hij slechts 25 km voor te lopen en dat is lang niet zover als Taxi-Hans II moest doen in de marathon van Rotterdam. Overigens deed Taxi-Hans II dit zo voortreffelijk dat hij zich nu Super Kuper noemt en dat is terecht als je niet alleen de oude Kupertiet (3.37) maar ook de nieuwe Supertiet (3.26) overtreft!

Om op te vallen heeft Dalton Brother Wolter William van der Veen weer een heel andere en eigen methode. Bij de tijdloop van Hoeve Boschoord liep hij met een blauwe en een witte sok. Toevallig weten we dat de moeder der Daltons, Ma Dalton, goed in breien is, want heeft zij niet eens voor ons een muts opgeknapt? Als nu eens Ma Dalton er twee sokken bij breit, een blauwe en een witte, dan kan de Vader der Daltons, Pa Dalton dus, ondertussen de puzzelpretpagina gaan doen. Want al vernamen we dat Ingrid Bosschade de Starter maar saai vindt, Pa Dalton kijkt, daarginds aan de oevers van de Beulakker, altijd verlangend uit naar jullie blaadje en moet eerst de puzzelpretpagina hebben gedaan voor Dalton Brother Klaas Joe de Starter in handen krijgt.

Na de zaterdagmiddag-lange-duurloop-groep, de wilde zondagochtendtrainingsloopgroep en de alternatieve loopgroep voor notabelen nu ook een zaterdagochtendvrouwenloopgroep. Spreken we hier over een wilde loopgroep voor vrouwen of over een loopgroep voor wilde vrouwen? Henk Jonker de nieuwe clubman van het jaar. Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u toch vooral deze keer jonge moeder Janneke van Genderen van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina

OPNIEUW VERBETERING VAN KUPERTIET TIJDENS MARATHON VAN ROTTERDAM
door Hans Kuiper

Nerveus loop ik 's ochtends door het huis, wat moet ik aan? Wat voor weer is het vandaag? Houden we het droog of komt de regen straks met bakken uit de hemel? Nog maar eens de weg naar het toilet ingeslagen, alsof het zou helpen dat je die laatste druppel thuis laat. Maar goed het schijnt zo te horen er zijn zelfs individuen die zeggen dat het een gezonde spanning is. Ik vind het maar niks maar kan het gevoel ook niet uitschakelen. Het is half negen en dus tijd voor het ontbijt, ik smeer voor de zoveelste keer deze week maar weer vier beschuiten en beleg deze royaal met jam, stroop en suiker. Je kunt die koolhydraten maar nodig hebben onderweg.

Dan maar weer naar de kledingkast om nog eens te kijken of ik alle kledingstukken bij me heb die ik denk nodig te hebben. Na een laatste check rits ik de tas dicht en denk zeker te weten dat ik niks vergeten heb. Weer naar beneden om de drankjes klaar te maken die me onderweg aangegeven zullen worden. Ik moet me gaan haasten want om half tien zullen ze deze komen halen en ik moet de flesjes ook nog van mijn naam voorzien. Klokslag half tien gaat dan ook de deurbel en Peter staat op de stoep om de flesjes in ontvangst te nemen. Nog vlug even afspreken waar hij precies zal staan, hij wenst mij veel succes en vertrekt weer. Ik pak nog eens de tijdtabel ter hand en dwing mijzelf er toe nu toch maar eens te beslissen op welke tijd ik wil weggaan. Mijn besluit staat vast, het wordt 3.15.00 en ik kalk de tussentijden op mijn hand. Vlug nog even koffie drinken met een laatste eierkoek en een dikke schep suiker.

Dan komt buurman Rinus door de deur, hij gaat het ook maar weer proberen en van zijn gezicht straalt toch ook iets van spanning. Hij vraagt mij of ik gereed ben om te vertrekken. Het is nu even over tienen en we gaan richting het metrostation in Capelle. Op het station is het een wirwar van lopers en supporters. Enkele minuten later schieten we onder Rotterdam door om luttele minuten later midden in het centrum weer uit te stappen. Eenmaal boven de grond lopen we naar hotel Inntel waar we als verenigingsleden een tweetal kamers hebben gehuurd voor een dag. We lopen naar de balie en vragen welke kamers er gereserveerd zijn. Een niet onaardige leuk uitziende jonge dame wijst ons de weg en wenst ons natuurlijk succes. Vlug omkleden en nog een paar bemoedigende woorden van Anneke, die onder het genot van een kop koffie het bonte tafereel van al die lopers en supporters aanschouwt. Dan maar gauw richting start. Loop je nog maar net in de goede richting klinkt er plots de kreet "Kuper!", ik kijk op en ben blij verrast. Opa en Oma Driegen in het gezelschap van Meester en Meesteres Timmerman staan voor me. Meester Timmerman grijpt mijn hand waar mijn doeltijden opstaan en zegt met een brede glimlach "hier kom je niet meer onderuit jongetje!" Ik krijg nog een paar laatste bemoedigende woorden toegesproken en spreek gelijk maar af dat ik mijn best zal doen om me -zo goed als op dat moment mogelijk is- te ontspannen.

Tegen half twaalf sta ik in het startvak en nu is het pas echt wachten geblazen. Eindelijk, het is twaalf uur en het startschot klinkt over de Coolsingel. Na ongeveer 50 seconden passeer ik echt de startstreep en voor mij is de marathon echt begonnen. Even rustig de tijd nemen om in mijn eigen ritme te komen is nu het enige wat er nog door mijn hoofd speelt. De eerste vijf kilometer gaan in 22.58 eigenlijk iets te snel maar goed, het gaat echt lekker ontspannen. Het 15 kilometer punt passeer ik in 1.07.37 en ik weet dat het nog steeds goed gaat. Dan op naar de halve in 1.34.47 en ik ben nog steeds tevreden. Nu bekruipt me toch de angst enigszins. Ik moet nu naar het punt waar het al twee maal verkeerd ging -tussen 25 en 30 km- ik groet de speciaal ingevlogen supportersgroep uit Steenwijk met gebalde vuisten ten teken dat ik me nog goed voel en passeer de 30 km in 2.14.06. Nu komt het rotste stuk van "het Kralingsebos" en ik denk alleen nog maar aan blijven lopen. Bij 35 km haal ik plots een aantal atleten van atletiekvereniging Start uit Lekkerkerk in, en dat geeft de burger weer wat meer moed om nog eens naar het horloge te kijken. Ik kijk en ben eigenlijk stom verbaasd, weer een 5 km van 22 minuten en een paar seconden. Vlug even kijken wat ik had moeten lopen om op 3.15.00 uit te moeten komen, en ik kom tot de conclusie dat ik op dat schema nu 5 minuten heb gewonnen. Even voorbij het 40 km punt staat weer mijn persoonlijke supportersgroep uit Steenwijk en ik kan ze zowaar met een brede glimlach passeren. Nog een laatste krachtsinspanning en ik loop erg tevreden onder het finishdoek door in een (bruto) eindtijd van 3.08.02 (bron Rotterdams dagblad).

Resumé:

Of deze (Super-)tiet ooit erkend zal gaan worden als snelst gelopen Kupertiet zal ik over moeten laten aan de op 4 oktober 1994 speciaal opgerichte Kupertiet- of Supertiet-commissie. Voor mij persoonlijk is het in ieder geval een dag geweest waar ik met erg veel plezier naar terugkijk. Al was het maar om de reden dat nu zelfs Taxi Hans I toch enige trainingsarbeid zal moeten verrichten om aan deze tijd te komen, en de marathon zeker niet achteruit kan lopen in mijn persoonlijke Supertiet.

PS. Wat mij opviel was het opvallend afwezig zijn van ene Harry van Essen en Nico Janssen. Wellicht is de laatste nog moe van het opbouwen, de gerechtelijke procedures met de gemeente en het weer afbreken en wellicht nogmaals opzetten van een carport. Maar van de ander had ik toch zeker een revanche verwacht, al moet ik daarbij wel aantekenen dat hij al in de laatste Starter aangaf dat zijn knie na 8 km pijn gaat doen en zijn lopen ging lijken op dat van een haas. Dat dit voor hem een reden was om niet van start te gaan is me nog een raadsel. En daarom wil ik hier toch even op reageren, zeker na het zien van het haas-werk van Kamiel Maase. Harry, probeer volgend jaar eens in te schrijven als haas, de loop heb je volgens eigen zeggen al.

Hierbij dank ik de redactie voor het plaatsen van dit stukje en doen wij een ieder de hartelijke groeten vanuit Lekkerkerk.

Taxi Hans II

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Bert Wijnhoud

Simon in de eerste plaats niet bedankt voor de pen. Ik trek dit binnenkort wel even recht (15 en 16 juni in Oirschot). Ik ben dus Bert Wijnhoud, 35 jaar en woon al weer 9 jaar aan de ter Zwege in Tuk, Mooi Man!! Burgerlijke staat gehuwd met José (geen atletiek maar tennis) en vader van twee dochters van 4 en 2 jaar (zwemles en chaos creëren). Ik werk als militair in Assen bij een bataljon van de meest dynamische eenheid van de krijgsmacht, de Luchtmobiele Brigade. Hobbies zijn sport, sport en sport, niet kijken maar doen en lezen (ja, echt waar).
Voordat ik de overgang maakte naar de atletiek was ik een fanatiek voetballer, die als voorstopper menig spits een vervelende middag bezorgde. Helaas door langdurige blessures en mede ook door m'n werk besloot ik om de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Vervolgens dus lid van Start'78 geworden. Hoewel ik vrij regelmatig train is het te weinig met de groep, helaas. Dit komt m.n. door het drukke oefenprogramma, we zijn gewoon te pas en te onpas op pad. Ik offer als we op de kazerne zijn dan ook graag mijn lunchpauze hieraan op, maar regelmatiger trainen zou de tijden zeker ten goede komen. Wie weet nu de nieuwe baan er ligt. Crossen en weglopen rond de 10 km spreken mij het meest aan. Grotere afstanden vind ik te saai worden. Ik heb overigens diep respect voor mannen van de hele marathon (zoals "haas" Maase te Rotterdam, prachtig).

PS. Allen van harte welkom op het open huis in Havelte op de Johannes Post Kazerne op zaterdag 12 juni (René, de erwtensoep voor ons Starters niet te vet aub).
De pen geef ik na de open sollicitatie in de vorige Starter (al 17 jaar geen pen) dan ook graag direkt aan Jan Driegen.

Terug naar bovenkant pagina

BIJNA ALLEEN OP DE WOLDBERG!
door Hans Kuiper

Wat is er mis met een ontspannen duurloop op zondagochtend? Dit is wat ik mij zondag 2 mei 1999 afvroeg. Als mede-oprichter van de wilde ontspanningsduurloop op zondagochtend, schrok ik van de -overigens geheel vrijwillig- deelname aan dit fenomeen. Ligt het aan mij of aan de anderen vroeg ik mij om plm. 08.55 uur af. Ik stond nog steeds alleen op de parkeerplaats. Nog maar eens naar de weg gelopen om te kijken of er al een bekende in mijn gezichtsveld kwam. Een grote zucht... eindelijk ben ik niet meer alleen! Mr. Frans komt op zijn fiets het bos uit en terwijl hij zich omkleedt komt ook nog Dalton Wolter aandraven. "Zo jongens, zijn er niet meer", is het eerste wat uit zijn mond komt.

"Nou Taxi Hans I komt vast nog wel. Hij is meestal een paar minuten te laat", klinkt er uit de mond van Frans. "En Opa Driessen zou ook nog komen", zegt Wolter. "Ik heb hem gisteren nog gesproken bij de bouw van het nieuwe clubhuis." Het is echter inmiddels 09.06 uur en meester Frans stelt voor -streng als hij is- om maar te vertrekken. Ik begin maar meteen vragen op mijn medelopers af te vuren als, "Zijn de afwezigen geblesseerd?" "Misschien te moe of is er wellicht ergens een wedstrijd?" Ook Wolter en Frans konden mij geen goede verklaring geven. Ik zal dus ook mijn resterende vragen aan mijn twee medelopers moeten afvuren.

"Is Lange Jan misschien een rust- of herstelperiode ingedoken om straks de Roparun te kunnen volbrengen?" "Waar is Henkie Veenstra?" "Ik zie of hoor niets meer van hem!" In de wandelgangen wordt gefluisterd dat hij in training is om Heerke te verslaan. Deze laatste kon ik niet om een reactie vragen, hij mocht waarschijnlijk niet weg van Annie. Vele personen en gebeurtenissen zijn op deze manier de revue gepasseerd en besproken. Zo kwam er ook ter sprake dat er de laatste tijd groepjes ontstaan, die ongeveer 50 meter na elkaar door het bos zwerven. Ook hiervoor geen duidelijke oorzaak. Maar goed, wij hebben 55 minuten gelopen, ontdekt dat weer meer paden zijn afgesloten en weer terug op de parkeerplaats. Ik trakteer nog op een tompoes, en ga maar weer naar huis. (Het is immers een goede gewoonte om te trakteren als je jarig bent.)

Met de hoop dat er in het volgende clubblad een antwoord of reactie zal zijn op de vragen en de volgende keer wat meer oude bekenden te ontmoeten doe ik van deze kant een ieder de hartelijke groeten.

Taxi Hans II

Antwoord:

Hans, hoewel ik mij als niet-directielid van de wilde zondagochtendtrainingsloopgroep niet als de eerst verantwoordelijke voel, dit zijn immers Hans Sterkenburgh en Henk Veenstra, wil ik je een antwoord geven, en wel direct in ditzelfde clubblad, omdat ik toch heel veel kruisjes (van aanwezig zijn) achter mijn naam heb staan op de presentielijst en mij dus betrokken voel.

Ten eerste, als bekend was dat jij zou trakteren waren er minstens tien man extra geweest. Maar wie rekent hier nu op? Jij was niet op deze dag zelf jarig. Nog steeds herinneren wij ons het voorval dat er een van de aanwezigen wél jarig was en toen niet trakteerde...

Ten tweede, de wilde zondagochtendtrainingsloop mag dan ontspannen bedoeld zijn, die ochtend waren er enige afwezige lieden die zich inderdaad spaarden voor de uurloop. Het gelijk van deze veronderstelling bleek maandagavond. Onder de deelnemers aan de uurloop géén Frans Kluitenberg, Wolter van der Veen of Hans Kuiper, dus zij waren nog herstellende van de vorige dag. Daarentegen voelde ik mij na de rustdag fit en eindigde maandag zelfs in dezelfde tijd als Jan de Lange.

Ten derde, hoe zo 'bijna alleen'? Voorwaar, Frans en Wolter zijn niet de minsten. Voor hen zou ik vanaf jouw woonplaats Lekkerkerk ook speciaal naar "het Kappie" zijn gereden...

Ik hoop je, tezamen met de anderen, de volgende keer weer te treffen!
Jan Driegen

Terug naar bovenkant pagina

HELLUP. . . . . . DE WOC DREIGT TE VERZUIPEN !

Al lange tijd is de Wedstrijd Organisatie Commissie op zoek naar een Juco. Dat wil maar niet lukken! Wat is een Juco? Een Juco is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van juryleden bij door ons georganiseerde wedstrijden. Die man of vrouw coördineert dat hele gebeuren rondom de juryleden (daarom dus JU-CO).

Gaat daar veel tijd in zitten? Nou, dat hangt er vanaf hoe je dat hele gebeuren op gaat zetten. Na verloop van tijd ben je daar handig in geworden en dan loopt alles natuurlijk sneller dan in het begin. Maar tijd kost het in ieder geval! En er staat geen vergoeding tegenover, behalve de gemaakte telefoonkosten. Het is dus 100% vrijwilligerswerk, dat je doet voor de vereniging waar je misschien zelf lid van bent of anders je zoon of dochter (of kleinkind). Ook tobbende en zich vervelende vutters kunnen zich gerust aanmelden! Misschien is het iets voor een echtpaar? Hoe dan ook, die vacature moet nodig worden ingevuld en dat geldt ook voor ander te verrichten werk in de WOC. Er zijn vrijwel altijd handen (en denkhoofden) tekort. Denk er eens serieus over na en HELLUP ons.....

Reacties graag aan Rob of Ella de Jong.

Terug naar bovenkant pagina

HET BAANSEIZOEN IS WEER LOS
door Hans Hes

Het atletiek baanseizoen is weer begonnen. Dat hebben we gelijk gemerkt aan het weer. Het is eindelijk droog geworden. Na de schitterende opening op 3 april op onze eigen nieuwe kunststofbaan troffen we het ook bij de andere wedstrijden in april.
Op 17 april in Heerenveen leverde Suzanne Hartwig knap werk op hoogspringen met een fraaie 1.57m. Ook tijdens de eerste testwedstrijd op dinsdag 13 april werd goed gepresteerd.
De eerste competitiewedstrijd op zaterdag 24 april voor de CD's in Leeuwarden was voor de nieuwelingen bij de D-junioren een nieuwe ervaring. Hoe moet je je als individu opstellen als ploeg? Hoe ga je met je tegenstanders om? Hoe kan het dat die je feliciteren als je toch van hen gewonnen hebt en waarom moedigen zij je aan? Wel, dat zijn van die dingen die onze atletieksport zo leuk maken. We gaan kameraadschappelijk met elkaar om.
Dat is ook het leuke van de veteranen-competitie. Iedereen die de 40 jaar bij de mannen en de 35 jaar bij de vrouwen gepasseerd is kan er al aan deelnemen. Velen hebben geen tijd om te trainen, maar houden toch hun wedstrijdlicentie aan, om vooral de sociale contacten in stand te houden. We presteren dan misschien op recreanten-niveau, maar ach wat maakt dat eigenlijk uit. Je ziet veel recreanten ook als bezetenen trainen om maar zo goed mogelijk te presteren. Waar ligt dan de grens van een wedstrijdlicentie? Tussen de oren?
Ik pleit er voor om dat verschil in benaming weg te laten. Lidmaatschap van een KNAU-vereniging moet recht geven om aan alles mee te kunnen doen. Recreantlid zegt in de praktijk weinig. En bovendien maakt dat de gehele uitslagverwerking eenvoudiger. Uitslagen maken van recreanten dat hoefde niet omdat men niet prestatiegericht bezig zou zijn. Nou vergeet het maar! Velen zijn nog fanatieker dan de wedstrijdsporters.
Dus vereenvoudig het KNAU-lidmaatschap en vele honderden zullen de stap naar de bond durven maken. Enne, baanatletiek is veel leuker dan je denkt.

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina