Een greep uit de inhoud van Starter no. 5 van juni 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
WEDSTRIJDAGENDA

VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

Zijn jullie de laatste weken al eens bij de bouw van de kantine wezen kijken? Heb je dan ook gezien hoe snel dat allemaal gaat? De `muren' staan al voor ruim de helft, nog even en het dak gaat erop. Natuurlijk volgt er dan nog heel veel binnenwerk, maar het begint er nu toch allemaal al wel heel erg op te lijken.
Inmiddels heb ik al gehoord, dat menigeen de kleur van het hout zo mooi en natuurlijk vindt, dat het zonde is daar verf overheen te smeren! Waarom wordt er niet gelakt, zodat het hout zijn originele kleur behoudt, wordt mij dan gevraagd...
Ja, meningen zullen altijd blijven verschillen. Al moet ik zeggen, dat ik de houtkleur ook erg mooi vind.
Naar aanleiding van mijn oproep in de vorige Starter zijn er nog geen reacties ontvangen voor wat betreft het vinden van medewerk(st)ers voor de kantine. Hetzelfde geldt helaas voor de WOC, die vooral zit te springen om een nieuwe juco maar ook om andere mensen die het team willen komen versterken. Vooruit... denk nog eens na of je misschien toch niet wat tijd in onze vereniging kunt steken!
In de loop van deze of de volgende maand zal aan ieder lid van Start'78 een vragenlijst worden meegegeven waarop informatie wordt gevraagd over het beroep en de opleiding van jezelf en eventueel je ouders. Die vragen zullen dus liggen op het persoonlijke vlak en zullen dienen om het bestuur een beeld te geven van het potentieel aan mogelijke nieuwe kaderleden. Wij zullen dan in staat zijn om meer gericht dan tot heden mensen persoonlijk te benaderen en hen te vragen mee te helpen bij het uitvoeren van bepaalde taken binnen onze vereniging.

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE BESTUURSTAFEL
door Ria Timmerman, secretaresse

Bestuursvergadering
Het bestuur probeert meestal op de derde dinsdag of donderdag van de maand bij elkaar te komen. De vergaderingen worden bij toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis gehouden.
Zijn er dingen die u of jij naar voren wilt brengen, geef die door aan de secretaris zodat er eventueel een agendapunt aan gewijd kan worden. Desgewenst kan er ook spreekrecht aangevraagd worden bij het bestuur. Dus schroom niet wanneer er iets is, maar geef het door.

Contributie
Nog even terugkomend op de Starter no. 4 1999 over de contributie aanpassing van de recreatieve leden en de loopgroepen:

groepcontributieKNAU-afdrachtwedstrijdlicentie
Minipupf. 95,00f. 16,25f. 0,00
Pupillen B/C- 111,00- 16,25- 11,25
Pupillen A- 122,00- 16,25- 11,25
Junioren C/D- 144,00- 17,50- 19,75
Junioren A/B- 165,00- 17,50- 19,75
Recreatieve leden 1x trainen- 135,00- 19,00 - 0,00
Recreatieve leden 2x of meer- 218,00- 19,00 - 0,00
Seniorleden + wedstrijdlicentie: 2x of meer- 218,00 - 19,00- 31,50

Bij de loopgroepen trainen de recreatieve leden dus:
1x per week bij Folkert Sterkenburgh in Wolvega op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur, vertrek vanaf sportpark Molenwiek
of
1x per week bij Rob van der Wel in Steenwijk op woensdagavond voorlopig elke 1e woensdag van 19.15 uur tot 20.45uur, vertrek vanaf de kleedkamers van de MHC en de rest van de woensdagen van 19.15 uur tot 20.45 uur start vanaf de parkeerplaats bij het tunneltje op de Woldberg.

2x per week bij Folkert en bij Rob. Ook mogen zij wanneer zij willen nog een keer technisch trainen op de baan.

Deze atleten mogen niet bij Jebbe Westerbeek trainen.

Bij de loopgroepen trainen de wedstrijdatleten:
2x per week + wedstrijdlicentie bij Jebbe Westerbeek op maandag- en woensdagavond voorlopig nog van 19.00 uur tot 20.30 uur vertrek vanaf de kleedkamers van de MHC. En wanneer ook zij nog een keer technisch willen trainen kan dat dus op de donderdagavond op de baan.
Bij een blessure of wanneer het niveau even te hoog ligt van deze groep mogen deze atleten wel trainen bij Folkert en Rob.

Wel is het belangrijk dat de recreatieve leden nu zo spoedig mogelijk gaan aangeven hoeveel keer zij trainen of e.v.t. willen gaan trainen. Dit kunnen zij doorgeven aan de trainers. Die geven het weer door aan de ledenadministrateur. Zodat een ieder de juiste contributie gaat betalen.

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Jan Driegen

Een open sollicitatie in de vorige Starter om DE PEN te krijgen? Het zijn jouw woorden Bert Wijnhoud, maar ik ga er vanuit dat je het goed bedoelt, dus bedankt voor de eer! Het is ook niet niks om na zo vele jaren te worden uitgenodigd een stukje te schrijven voor de Starter.
Laat ik me dan eerst maar voorstellen. Mijn naam is Jan Driegen, gehuwd, vader van twee dochters en een zoon en opa (jawel!) van twee kleinzonen. De vrouw woont nog thuis, de kinderen zijn reeds uitgevlogen en wonen in Grote Berg (Curaçao), Groningen en Enschede. 't Is dus maar net hoe de wind stond. Ze waren allen betrokken bij Start'78 en direct schieten mij goede herinneringen te binnen - hoort bij de leeftijd? - van die dagen dat we met een grote schare ouders als supporters de wedstrijden elders bijwoonden en er een gezellig dagje-uit van maakten. Ik krijg de indruk dat dit nu veel minder het geval is...
Ikzelf ben nog steeds actief als atleet, hardloop in feite al vanaf de militaire diensttijd, hoewel meer en meer het fanatieke eraf gaat, wedstrijden bijzaak worden en afwisselende duurlopen voorop staan. Daarom gaat bij de clubtraining mijn eerste voorkeur niet uit naar de baantraining (en dus rondjes draaien), maar naar het lopen in de vrije natuur. Mijn persoonlijke 'top'-tijden van de 36.18 (10 km), 56.59 (15 km), 1.24.06 (halve marathon) en 3.03.54 (marathon) duiden op een middenmoter, maar die tijd is geweest. Dat is te merken aan mijn positie in de wedstrijdgroep van Jebbe, die zich nu ophoudt achterin het veld, en aan mijn geregelde vrijages met de loopgroepen van Folkert en Rob. Niet voor niets word ik door collega-lopers, met Jan de Lange en Heerke Postma voorop, al of niet denigrerend aangemoedigd met 'kom op opa'. Mijn definitieve keuze zal dus wel uiteindelijk en onvermijdelijk naar de (trim)loopgroepen uitgaan. Het is mij echter wel duidelijk geworden hoe groot ook daar de niveauverschillen zijn. Wanneer Start'78 de luxe had van veel lopers (die er in potentie moeten zijn) dan is naar mijn mening een midden-loopgroep wenselijk. Of hebben we hier te maken met het bekende kip-ei-probleem? Moet er gewoon begonnen worden om meer leden te trekken?
Hoogtepunten waren de marathons van New York (en de vakantie die we daar samen met Folkert en Marrie Sterkenburgh hebben doorgebracht) en Berlijn (waarnaar we met een grotere groep Starters waren afgereisd).

Het lid zijn van een vereniging brengt ook andere dan louter sportieve activiteiten met zich mee. Wanneer je op de baan komt kijken hoe de kinderen presteren word je door Evert Roffel benaderd en voor je het weet ben je als secretaris deel van het bestuur. Henk Woudenberg komt een praatje maken en even later ben je jurylid in allerlei functies. Voor een baantje bij Start'78 hoef je dus niet perse te solliciteren (mag natuurlijk wel) want je wordt vanzelf gevraagd! Mogelijk heb ik me bij de redactie zelf aangemeld toen daar een vacature was want de leuke baantjes zijn het eerst bezet. Hoe leuk, dat blijkt als de redactie af en toe een andere pet (feestmuts) opzet, namelijk die van de feestcommissie, om gezellige avonden te organiseren voor onze seniorleden. Want naast het sporten als doel is de (sport)vereniging een middel voor het onderhouden van sociale contacten en een feestavond draagt hiertoe bij, hetgeen weer op zijn beurt de aantrekkelijkheid van de club ten goede komt. In dat licht bezien mis ik de laatste jaren diverse nevenactiviteiten voor de jeugd.
Tezamen met Denise Morris begon ik vorig jaar met de opzet en beheer van een website op het Internet, zodat Start'78 ook via dit nieuwe medium aan de weg kan timmeren. Jammer dat deze noviteit tijdens de laatstgehouden ledenvergadering niet in het jaarverslag werd meegenomen. Er zit veel tijd in deze activiteiten, de waardering is vaak niet zichtbaar, en zijn alleen op te brengen indien ze als hobby worden ervaren.

Buiten mijn vrije tijd werk ik bij het Waterloopkundig Laboratorium (oude naam) of WL | Delft Hydraulics (nieuwe naam), gevestigd in Delft en (nog even) in het Voorsterbos bij Vollenhove. Hier houden we ons bezig met het oplossen van allerlei problemen gerelateerd aan water. Oorspronkelijk gebeurde dit in de open lucht met fysische modellen. Zo'n model, waar ik was belast met de dagelijkse leiding, is een kleine weergave van de werkelijkheid waarin 'gespeeld' wordt met water (en eventueel zand). Vanwege de vraag naar grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en de komst van verfijnde meetapparatuur verdween dit type onderzoek steeds meer onderdak. Vervolgens zijn met de komst van computers en wiskundige modellen de fysische modellen nu ver weg in de minderheid. Het buitenwerk werd binnenwerk en daarna uitsluitend kantoorwerk, mijn functie veranderde in die van systeemanalist. De laatste jaren houd ik me bezig met de acquisitie van projecten, speur de wereldmarkt af op zoek naar voor WL interessante opdrachten en lever bijdragen aan offertes. Vanwege de recente concentratie van WL in Delft zit ik daar nu twee dagen in de week achter mijn bureau. "Hardlopen heeft geen zin, men moet op tijd vertrekken", zei ooit een filosoof, maar is het niet een verademing en welkome afwisseling op het dagelijkse werk en het reizen heen en weer?

Omdat er serieuze geluiden zijn dat De PEN weer eens bij de jeugd zou moeten neergelegd vul ik DE PEN even bij en geef hem vol verwachting - en met dank aan Petra voor de tip - door aan Esther Evers.

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

Vele Starters worden goed in de gaten gehouden. Zo was Tjebbe Trijntje Tjoeke Tjoek Westerbeek een keer met de zaterdagmiddaglangeduurloopgroep mee. Natuurlijk had de goede Tjebbe dat thuis ook verteld, maar toch was het opvallend dat zijn Trijntje hem op een aantal plaatsen langs de route nauwlettend in de gaten hield. Ook bleek dit toen Tjebbe op een zaterdagochtend zijn steentje bijdroeg aan de bouw van het clubgebouw. Trijntje kwam eens kijken of haar Tjebbe wel werkte... Overigens, over Trijntje verder niets dan goeds, want toen zij werd uitgedaagd om de harde werkers te verwennen kwam zij even later tijdens de middagpauze terug met warme broodjes kroket!
Ook lopers onderling houden elkaar in de peiling. Immers, in de kleedkamer wordt altijd veel geklaagd, over blessures, zware benen, enz., en dat er die week weinig van lopen was terechtgekomen. Maar is dat wel zo? Stel dat de concurrentie eens te veel kilometers maakt! Onlangs werd opa Jan Driessen ergens tussen Onna en Zuidveen tijdens een zeer geheime training gesnapt door Bertje Slachter, die aldaar op de fiets aan het surveilleren was. Opa schrok zich rot en vroeg Bert of hij deze ontdekking voor de overige lopers geheim wilde houden. Zei die Bert nota bene dat hij daar geld voor wilde zien!!! Is dat niet typerend voor een lid van de alternatieve zondagochtendloopgroep voor notabelen? Waarmee weer is aangetoond hoe deze welgestelden zo ver op de maatschappelijke ladder zijn gekomen...
Bouwmeester Paulus Kaatstra schreef het al eens, dat meehelpen bij de bouw van de kantine niet alleen erg gezellig maar ook leerzaam is. Dat klopt, want vroeg Hans van Jolanda Monica ons niet een keer wat een drieling is. Prompt zeiden wij natuurlijk dat dit zo iets is als bijvoorbeeld Mother Mary's tweeling Sietske en Klaske die dan nog een extra zusje of broertje in haar nest had gevonden. Maar de wijze timmerman Hans leerde ons dat dit in zijn kringen een klein formaat spijker betrof. Toch zijn we benieuwd wat Hans zou antwoorden als zijn eigen Jolanda Monica om een drieling vraagt... Maar hadden we het over Paulus Kaatstra? Dat er verwijzingsbordjes nodig zijn naar jullie nieuwe kunststofbaan deed de kraanmachinist geloven die naar de Middenweg 22 zocht om het bouwpakket voor het clubhuis af te laden. Die bleef maar tegen de trouw op de bouwplaats aanwezige Paulus Kaatstra mopperen dat hij het niet goed kon vinden. Paulus vond hem maar een vreemde snuiter en dat was wellicht de reden dat hij de kraandrijver vroeg of deze soms de broer van Joop Boomsma was. Een ieder die Joop uit Wanneperveen kent kan het al raden. De broer van Joop was Joop zelf, die wel degelijk op de hoogte was waar hij moest zijn! Over Joop gesproken, heeft hij ook al een probleem met IJs Brand Visser? Tenminste, we lazen in uw vorige blaadje dat Joop hem 's ochtends vroeg met zijn kraan wreed wakker had geschud. Bovendien vernamen we dat IJs Brand uw Joop Boomsma niet verstaat en tot zijn verbazing de anderen wel... En dat schept weer een probleem voor hun looptrainer Rob kan het Wel?
Is het dan toch gebeurd? Rijdt 60-jaar-schadevrij-rijder Arend Scholten niet meer schadevrij? Onlangs zagen we zijn auto bij de drafbaan in Wolvega geparkeerd met deuk. Is hij nu ex-60-jaar-schadevrij-rijder of zal hij zeggen dat dit zijn liefje heeft gedaan? De een valt van zijn voetstuk, de ander valt op straat. Het is ons bekend dat opa Jan Driessen afbouwt maar gaat dit zo snel dat hij deelnemend in de loopgroep van Boer Berenburg bij het haastig oversteken van de straat oververmoeid op het asfalt stort? Taxi-Hans I had de tegenwoordigheid van geest het verkeer tegen te houden tot opa was opgekrabbeld anders was het terstond einde carrière geweest.
Bestuur overweegt voorstel tot contributieverhoging voor atleten die regelmatig in de prijzen vallen in ruil voor een contributieverlaging voor atleten die niet met zoveel talent begenadigd zijn. TC overweegt de nieuwe baan voor aqua-jogging te gebruiken als deze bij de volgende regenbui weer zo drassig wordt. Jeroen Bob Ritsema zoekt het op glad ijs. Mother Mary als Mère Marie in Frankrijk ontvangen. Erkent recordcommissie de verbeterde Kupertiet als nieuwe Supertiet? Zijn Joke van der Veen en Annet Wiersema een nieuw looptalent? Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!
Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u toch vooral deze keer uw clubman van het jaar Henk Jonker van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina

EEN KLEIN BERICHT UIT GROOTEBROEK
door Harry van Essen

Beste Jan,

Hier een bericht uit Noord-Holland, uit de buurstad van de in Wervershoof geboren Simon Verlaat. Ik liep van de week door de polder (het is er prachtig: rode, gele en witte tulpen) en zag op een bord het gemeentewapen van Wervershoof nl. drie wortels en dacht gelijk aan het beroep van Simon.
Hier in Grootebroek gaat alles naar wens. Ik train al wat meer en loop weer wat verder zonder pijn. Volgens een in Runner's world gegeven interview door mijn buurman loop ik in de training al weer 37 minuten over 10 km. (mijn p.r. is 38.12), dus het gaat goed.
Zelf denk ik dat als alles naar wens gaat, ik in september mijn eerste wedstrijd loop, dus langzaam aan, dan breekt het lijntje niet.
Kijk Jan, dat jullie van de redactie blij en gelukkig zijn met jullie nieuwe redactieleden Denise en Yvonne Morris is heel fijn, maar gelijk dat familiaire: ONZE nieuwe redactie-leden, dat hoeft van mij niet zo. Komen ze zich eerst nog bij de leden van Start'78 voorstellen als redactielid? Laat ze dan eerst even bellen zodat we beschuit met muisjes kunnen halen.

Jan, ik ga de dijk maar eens op. Loop ze! Harry van Essen

P.S. Succes met de Elfstedenloop. Ik zit dan met Wendy in de arena de Backstreetboys te bewonderen.

Beste Harry,

Jammer, dat jouw bericht voor de Starter van mei door die nieuwe moderne sorteermachine van de PTT dagen te laat bij de redactie in de bus viel. Vandaar dat jouw stukje nu pas in de Starter staat. De Elfstedentocht is inmiddels geweest.
Harry, het speet ons allemaal, en natuurlijk jijzelf het meest, dat je de marathon van Rotterdam niet liep, maar gelukkig werd Start'78 geweldig vertegenwoordigd door Hans Kuiper, die zijn pr gewoonweg verpletterde! Heeft hij niet lang aangehikt tegen de Kupertiet tot hij eindelijk zijn pr verbeterde tot Supertiet? Dit was dus geen uitschieter want zijn nieuwe pr is nu 3.08.02, zeg maar de verbeterde Supertiet. Ja, ik weet dat ik vooruitloop op de officiële erkenning door de recordcommissie maar als getuige zal ik een goed woordje voor Kuiper doen.
Heb je het stukje van Hans nog gelezen waar hij het had over "weer meer afgesloten paden" op de Eese? Dit betrof dan het deel van de rode-paaltjes-route die verdwenen is. Nou Harry, vanmiddag ontdekte ik dat vanwege "landje-pik" van de jonkheer ook de blauwe-paaltjes-route goeddeels is verdwenen.
Verder Harry, bleef het niet bij lopen maar werd er ook vergaderd. Ik weet dat jij, zoals zo velen, allerlei nevenactiviteiten van de Lange Jan op het spoor bent. Nou, in de laatst gehouden jaarvergadering vernam ik dat er naast De Lange Jan drop, café-restaurant De Lange Jan en muziekboekjes van De Lange Jan nu ook een De Lange Jan trofee bestaat. Ja, dit gaat allemaal zo snel, ik verwacht in de naaste toekomst nog meer van dit soort verrassingen...
Zeg, het ontgaat me waarom je aan Simon Verlaat denkt wanneer je een bosje wortels ziet. Dat moet je toch nog eens uitleggen.

Harry, ik ga het bos maar weer eens in, voordat dit verdwenen is…

Tot schrijfs, Jan

Terug naar bovenkant pagina

1E COMPETITIEWEDSTRIJD DAMES TE EMMELOORD
door Rolien Duiven

Nou vooruit, dan schrijf ik toch maar een stukje over de competitie van de dames. Ik heb deze wedstrijd goed kunnen bekijken doordat ik zelf geblesseerd ben en daarom was ik blijkbaar de aangewezen persoon om hier een verslag van te schrijven. Bij deze dan.

De estafette verliep dit keer zonder problemen. Yvonne had voordat de starter zei dat iedereen op zijn plaats moest gaan zitten haar startblok al klaar en ze was dus snel weg. Ook de wissels liepen dit keer goed. Marloes hoefde niet te zoeken naar het stokje, maar kon in een keer door. Francisca stond er dit keer niet voor niks. We werden eerste in een goede tijd. (wat voor tijd het was, weet ik niet) Iedereen was opgelucht met het feit dat er niet overgelopen moest worden, dus ze konden ontspannen aan de andere nummers beginnen.

Denise en Jazlin waren er nog niet zo ontspannen onder, wat duidelijk te zien was. Ze maakten zich klaar voor de start van de 800 meter. Ze werden aan alle kanten van de baan toegeschreeuwd en mede daardoor haalden ze de finish in een prima tijd. (deze tijd weet ik niet uit mijn hoofd). Ondertussen was Marloes aan het hoogspringen. Dit was voor haar al een tijd geleden, maar ondanks dat sprong ze 1m55. Met dit onderdeel waren we eerste. Maar ook met de meeste andere onderdelen waren we eerste, omdat er maar twee ploegen in de eerste klas meededen (Athlos en Start '78). Bovendien had Athlos niet genoeg atleten meegenomen, waardoor ze niet alle onderdelen bezet hadden. Zo moesten Sylvia en Marloes met zijn tweeën hordenlopen, Francisca en Denise deden samen de 400 en Sylvia moest sprinten met alleen Yvonne als tegenstander. Toen Denise, die aan de kant stond, aan Jazlin vroeg of ze nu echt met zijn tweeën liepen, had Yvonne al hardlopend dan ook nog wel even de tijd om te antwoorden. "Ja, we lopen maar met zijn tweeën," zei ze. Yvonne had doordat dit onderdeel toch door ons gewonnen zou worden ook nog even tijd om tegen Denise, die aan de kant stond, te zeggen dat ze inderdaad maar met z'n tweeën liepen. Alleen was de vraag van Denise niet voor haar bedoeld, maar voor Jazlin, die naast haar stond.

Alles liep verder naar wens. Het discus ging goed met Cindy, het verspringen ging goed met Francesca en Yvonne, kogel ging goed met Sabrina en Cindy en speer ging goed voor Mijke. Je kon niet aan Mijke zien dat ze moe was, ondanks dat ze de vorige nacht een houseparty had gehad. Susan moest de 3000 meter nog lopen en Sabrina de 1500 meter. Susan liep de 3 kilometer mooi uit in een tijd net boven de 15 minuten. Sabrina moest met de jongens meelopen en toen die haar in hadden gehaald, kon ze mooi achter de jongens aan, waardoor ze een pr had. Dit bleek dus een mooie stimulans om heel hard te lopen.

Het hoogtepunt van de dag was aan het eind, toen bleek dat de dames een clubrecord hadden gehaald met het puntentotaal. Dit was 10000 en nog wat. Bovendien zijn ze 1e geworden. Ook de heren hadden een clubrecord met het puntentotaal en zij zijn 5e geworden.

Dit was het dan voor deze keer. De uitslagen kunnen natuurlijk worden bekeken op de website van Start '78 en in de Starter.

Terug naar bovenkant pagina

OVERGEVEN VAN HET STOKJE
door Denise en Yvonne Morris

Na jarenlange trouwe arbeid laten Jan en Petra de Lange 'hun' clubblad los. Hoewel dit al een redelijk tijdje bekend is en zij dit geheel vrijwillig doen, hebben zij daar toch best moeite mee. Vooral Jan vergist zich nog regelmatig. Deze maand hebben wij (Denise en Yvonne Morris) onze eerste echte redactievergadering meegemaakt (hoewel Denise heeft de vorige redactievergadering ook al bijgewoond). Jan hield voor de laatste keer angstvallig 'DE MAP' op schoot en legde uit hoe hij zijn zaakjes tot nu toe (overigens zeer precies) regelde. Al onze vragen werden uitgebreid behandeld en de taken werden verdeeld. Wanneer er iets onduidelijk was, dan zij Jan steevast: "dat zien WIJ........ ehm ik bedoel JULLlE volgende keer wel". Dan zagen wij Jan moeilijk slikken en werd Petra een beetje stil. Want volgende keer worden de stokjes echt overgegeven. Wij hebben democratisch besloten dat Jan dan niet meer 'DE MAP' mag bewaken. Voorlopig krijgt Jan Driegen de voorzittershamer (en zo blijft 'DE MAP' toch bij een naamgenoot), zal Denise zich ontfermen over de uitslagen en de lay-out en zal Yvonne verantwoordelijk zijn voor de jeugdpagina, de verjaardagen en de mutaties. Over de distributie moeten de volgende keer nog duidelijker afspraken gemaakt worden. Terwijl Jan en Jan de pagina's voor dit clubblad verdeelden, kregen wij alvast een voorproefje op de ingezonden stukjes. Toen zagen wij tot onze grote verbazing dat wij helemaal niet bekend zijn in Grootebroek en omgeving. Dus voor Harry en alle anderen die niet weten wie die twee nieuwe redactieleden nu eigenlijk zijn, zullen wij ons hierbij uitgebreid voorstellen.

Wij zijn dus Denise en Yvonne Morris (ook wel bekend als "de Morris Sisters"). Wie precies wie is, is voor sommige mensen blijkbaar vaak niet zo goed te zien, wij schijnen op elkaar te lijken, dus wordt er weleens geopperd of wij geen naambordjes willen dragen. Maar dat lijkt ons niet nodig, want wij luisteren naar beide namen, wat het er misschien niet makkelijker op maakt… Als je rechtstreeks een vraag aan Denise stelt heb je grote kans dat Yvonne die beantwoordt. En ook Denise heeft de neiging om beslissingen te nemen voor haar zusje. Misschien dat we ooit op de 'puzzelpagina' een foto plaatsen waarop jullie de 10 verschillen kunnen zoeken. Maar goed, we zullen nu in het kort vast wat vertellen.

Denise door Denise: Tsja, ik ben dus Denise Morris, inmiddels 31 jaar oud en ik doe nu sinds ruim 2½ jaar aan baanatletiek bij Start '78. Daarvoor heb ik achtereenvolgens 'gevoetballed, gesoftballed, gejazzballet en gefitnessed'. Sommige mensen vinden 31 wel een beetje oud om nog aan baanatletiek te doen, maar ik hou nu eenmaal van afwisseling en niet van ellenlange afstanden lopen. Hoewel, het gevoel voor "ellenlang" verandert in de loop der tijd wel hoor. In het begin vond ik een 800 meter nog een ellenlange afstand en nu kom ik op de competitie zelfs uit op deze 800 meter! Dat ik zo laat pas met baanatletiek ben begonnen heeft nog een ander voordeel, nl. de meeste baanatleten bij Start '78 stoppen i.v.m. werk of studie vaak net voordat ze de seniorenleeftijd bereiken, waardoor ik in de ranglijst aller tijden wat makkelijker kan doorstoten naar 'de top'. Verder ben ik nogal flapuiterig, bemoeizuchtig en nieuwsgierig (hoewel ik dit zelf liever belangstellend noem, want dat komt wat beter over) en daardoor ben ik in de loop der jaren niet alleen in de redactie beland, maar ook in de activiteitencommissie, volg ik een trainerscursus waarvan ik de module werpen (gedoceerd door oud-Start '78 trainer Beint de Groot) zojuist heb afgerond en ontlast ik Jan Driegen wat met het beheer van de Start '78 website. In het dagelijks leven werk ik momenteel als 'system engineer' bij SPI Technologies B.V. te Meppel. Dit houdt ondermeer in netwerkbeheer, gebruikersondersteuning van PC gebruikers en het samen met de programmeurs uitdenken en uittesten van nieuwe procedures. SPI Teclnologies heeft echter het voornemen om op korte termijn te verhuizen naar Amsterdam en aangezien ik het niet zo zie zitten om die kant op te verhuizen ben ik op dit moment druk in onderhandeling met andere werkgevers. Afijn, genoeg over mezelf, op naar de eerste wissel...

Denise door Yvonne: Denise is de fanatieke 'Morris-Sister'. Bij elke wedstrijd moet je haar beslist afremmen anders wil ze ieder onderdeel wel meedoen. Of dat chronologisch gezien nu wel of niet kan...... Denise vindt eigenlijk dat ze dan maar op haar moeten wachten, want ze kan niet kiezen wat ze leuker vindt. Eigenlijk vindt ze alles even leuk. Als ze nu nog iets beter gaat werpen en minder zorgt voor lachsalvo's tijdens haar 'Ballet-werpen' dan zou ze zeker een goede meerkampster kunnen zijn. Hoewel Denise erg afwezig kan overkomen, kan ze ook erg serieus zijn. Zodra het onderwerp iets met computers te maken heeft, spuwt Denise meteen een waterval van vaktermen wat voor de meeste mensen vergelijkbaar is met pure hocus-pocus. Denise zal haar nieuwe taken dan ook uiterst fanatiek opvatten en wij hopen dat dit in de toekomst ook merkbaar zal zijn in ons clubblad. Dit lijkt me een goed moment voor de tweede wissel.

Yvonne door Yvonne: Ik werk al bijna 10 jaar bij de VVV in Giethoorn. Naast het informeren van de toerist is een andere belangrijke taak het promoten van Giethoorn. Hiervoor ontwikkelen wij ieder jaar weer nieuwe brochures en folders. Ook zorg ik regelmatig voor artikeltjes over Giethoorn in kranten en tijdschriften. Ik ben overigens wel een beetje bekend in Grootebroek, want een goede vriendin van mij is daar geboren en getogen. Ik ben er zelfs ook al een paar keer geweest (maar heb daar trouwens nooit, een voor mij onbekende Harry gezien).

Yvonne door Denise: Yvonne is de talentvolle doch niet echt fanatieke en ietwat wedstrijdangstige sister van ons tweeën. Dit heeft tot gevolg gehad dat Yvonne nog niet zo ver is doorgestoten in de 'top' van de allertijdenlijst, hoewel ze dit volgens mij makkelijk zou kunnen als ze wat fanatieker zou zijn. Verder is Yvonne altijd uiterst zorgzaam. Zelf ben ik nogal een warhoofd en aangezien Yvonne over een fotografisch geheugen beschikt onthoudt zij voor mij de afspraken. Ook wil ik nog weleens wat verstrooid zijn en wil ik nog wel eens onnadenkend over de baan lopen als er een wedstrijd bezig is. Yvonne is dan altijd even oplettend en waarschuwt me dan bijtijds of trekt me van de baan af voordat ik een van de lopers gehinderd heb. Wat Yvonne in het dagelijks leven doet heb je al in "Yvonne over Yvonne" kunnen lezen, dus ik denk dat het nu tijd wordt voor de eindsprint.

Wij hopen samen dat wij dezelfde bijdrage kunnen leveren aan het clubblad als Jan en Petra jarenlang hebben gedaan. Eén beslissing hebben wij vast genomen: op deze pagina volgende keer een afscheid door Petra en Jan.

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina