Een greep uit de inhoud van Starter no. 9 van november 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN
KOMENDE BAANWEDSTRIJDEN EN WEGLOPEN

VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

Zit het voorjaar in de lucht of is het écht al oktober? Aan de temperatuur te zeggen zou je zeggen dat het lente is. Ik heb net een stukje gehold, heerlijk in de korte broek! En dat, terwijl Sinterklaas alweer op zijn boot zit en richting Nederland vaart. Het is toch maar een raar landje waar wij in wonen.
Eigenlijk is er momenteel niet zo veel nieuws te vertellen. Diverse voorbereidingen zijn in volle gang, bijvoorbeeld met betrekking tot de opening van de nieuwe accommodatie enzo. Voor zover ik het goed heb begrepen, ligt de bouw op schema. Bij onze buren, de korfbalclub Noveas, staat het grootste gedeelte van hun nieuwe lokatie er ook al.
Van diverse kanten hoorde ik de vraag, waarom er geen wedstrijd is uitgeschreven voor een naam van de nieuwe baan. Dat zou toch heel leuk zijn, zo werd gezegd. Nou, dat is denk ik ook wel zo, maar met het naamgeven aan een baan heb je te maken met diverse officiële instanties zoals de gemeente en de KNAU. Wat zou immers meer voor de hand liggen, dan onze baan de STARTbaan te noemen? Maar helaas, die naam is elders in het land al aan een baan gegeven dus kan dat niet.
Wat echter wél kan, is het bedenken van een naam voor ons nieuwe clubhuis. Ik nodig ieder lid van Start'78 dan ook bij deze uit om een naam te bedenken voor het clubhuis. Stuur je ideeën s.v.p. op naar een van de bestuursleden, die zorgt er dan wel voor dat jouw idee bij de jury komt.

Op 21 oktober is er weer een bestuursvergadering geweest. Zoals ik in mijn vorige stukje al aangaf, hebben wij hoofdzakelijk gesproken over het beleidsplan. Langzamerhand borrelen de suggesties en plannen boven. Die plannen worden bekeken op hun realiteitsgehalte waarna bespreking op een breder niveau binnen de vereniging zal plaatsvinden, waarna een presentatie in de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden. Die vergadering zal overigens al in de maand januari 2000 plaatsvinden, nader bericht hieromtrent volgt zo spoedig mogelijk.

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE BESTUURSTAFEL
door Ria Timmerman, secretaresse

Vorige keer meldde ik dat de bestuursvergaderingen op de 3e donderdag van elke maand gehouden zullen worden. Vanaf nu is dat weer de 3e dinsdag van de maand bij een van de bestuursleden thuis.

Het DB (lees Dagelijks Bestuur), bestaande uit de voorzitter, penningmeester en de secretaris, komt vaker bij elkaar. Zij zijn bezig om de doelstellingen 2000 - 2002 op papier te gaan uitwerken en zullen deze dan op de Algemene Ledenvergadering die gepland staat voor januari 2000, aanbieden aan de leden.

Ik heb het afgelopen weekeinde voor het eerst onze pagina's van A.V. Start op internet bewonderd. Je kunt er enorm veel informatie over Start '78 vinden.
Denise en Jan mag ik jullie mijn complimenten geven voor deze mooie P.R. voor de vereniging.

Een vraag aan alle leden en ouders van jeugdige atleten van A.V. Start'78: "Hebben jullie allemaal jullie opgave vrijwilligersformulier al ingeleverd?" Zo nee, dan kan dat alsnog.

GEWOON DOEN!! ……… EN LATEN WIJ ER MET Z'N ALLEN VOOR ZORGEN DAT DE KLEEDKAMERS EN DE KANTINE ZO VLUG MOGELIJK IN GEBRUIK KUNNEN WORDEN GENOMEN!!!!

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE CURSUSCOÖRDINATOR

Hendri Schokker en Folkert Sterkenburgh zijn geslaagd voor de cursus Trainer Recreatieve Loopgroepen. Namens iedereen van harte gefeliciteerd.

Terug naar bovenkant pagina

VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
door Paul Kaastra

Wijnactie
De tussentijdse wijnactie, die op veler verzoek is gehouden, heeft als alle betalingen zijn ontvangen ruim f330,00 opgebracht. Een mooi begin. De echte "grote" wijnactie vindt nu in november/begin december plaats. Deze actie van de leden wordt al enkele jaren met succes gehouden. Voor de meeste leden levert deze actie niet zoveel inspanning op. Zij kunnen hun vaste klanten weer bedienen met een prima kwaliteitswijn uit Portugal.

Voor de nieuwe leden nog een korte uitleg van de actie. In deze Starter tref je een bestelformulier aan. Ga met dit formulier langs familieleden, kennissen, buren, collega's, bedrijven, leraren enz om te proberen wijn te verkopen. Door de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding verkoopt de wijn zich bijna vanzelf. Zet je in voor je club. Ook wordt een oproep gedaan aan die leden die tot nu toe zich niet voor deze actie hebben ingezet, een keer uit de slof (of sportschoen?) te schieten en mee te doen. Echt, het geld is hard nodig. Laat het werk niet steeds over aan dezelfde leden! Meer bestelformulieren zijn verkrijgbaar bij je train(st)er.

Wij rekenen er op dat er weer een hele partij verkocht zal worden. De opbrengst is om de lening voor het clubgebouw zo laag mogelijk te krijgen en voor de aanschaf van atletiekmateriaal. Hiervoor is veel geld nodig. Alle beetjes helpen. Dus daarom aan de slag. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk op woensdag 8 december a. s. ingeleverd zijn (eventueel via je train(st)er) bij Paul Kaastra. De wijn kan dan nog ruimschoots voor de kerst aan de klanten worden afgeleverd. Succes met de actie ! !

Terug naar bovenkant pagina

THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

Tja, dat zat even niet mee met jullie eerste clubkampioenschappen op de nieuwe baan, tevens laatste van deze eeuw. Het was zelfs zo nat rondom het in aanbouw zijnde clubgebouw dat de Lange Jan ter plaatse probeerde de kleine Robin van Jolanda Monica (en natuurlijk ook van Hans van Jolanda Monica!) zwemles te geven, althans volgens onze positieve benadering. Want zagen we niet de heer Zwerver, die eerder incognito was verschenen maar weldra werd ontmanteld, de situatie nauwlettend in de gaten houden? Een verder opvallend feit was dat Jasmijn Ruinemans zo zeker was van zichzelf opnieuw kampioen te worden, dat zij de kampioensbeker maar rustig thuis op de schoorsteenmantel had laten staan. En viel het jullie ook op dat er opmerkelijk veel kampioenen uit Drenthe afkomstig waren, en dan vooral uit Nijensleek?
Na afloop werd er al nagedacht over een andere opzet, want er was wel eens een grotere deelname. Kwam het door het weer of is de familie-estafette niet meer spannend omdat de Noormannen altijd winnen? Is er daarom nóg een trekpleister nodig? Wij dachten zelf aan een naaktloopwedstrijd. Moet kunnen in year 2000 (Y2K) en volgens een krantenknipsel zouden jullie er niet de eersten mee zijn. Of is zo'n onderdeel ook te veel weersafhankelijk? Hoe het ook zij, de weergoden waren de werpdriekamp wél gunstig gezind. Het was gezellig druk en er werd zo goed gepresteerd dat niet alleen de deelnemers van heinde en ver kwamen maar ook de speer, want tijdens speerwerpen werd discus stilgelegd omdat het net van de discuskooi zo ongeveer als speervanger fungeeerde!

We krijgen het sterke gevoel dat het met de loopatletiek wel snor zit. Gezien de ingezonden berichten valt de loopgroep "Boer Berenburg" aardig in de smaak en trekt de loopgroep "Rob kan het Wel", een paar jaar geleden herrezen, behoorlijk aan! Verder hoorden we dat de uitgesleten trap in het Kuinderbos is vernieuwd. Uitgesleten natuurlijk vanwege veelvuldig gebruik door loopgroep "Tjebbe Trijntje Tjoeke Tjoek" van trainer Westerbeek en vanwege de zich aldaar thuisvoelende en verwoed trap op trap af trainende Harmen Bakker…

Als wij jullie Starter ontvangen dan kijken we natuurlijk eerst of "The Outsiders" zijn opgenomen en welke censuur de redactie heeft aangebracht. Maar tegenwoordig zijn we ook steeds benieuwd welk extra's de Starter met zich meebrengt. Want is niet -naast allerlei andere inlegtoestanden van deze moderne tijd- het inlegvel populairder dan ooit? Een inlegvel voor Robs klussen, een inlegvel voor Pauls tegeltjes, een inlegvel voor wijn, inlegvel hier, inlegvel daar, en daarnaast een Grote Club Actie envelop, ook los bij de Starter! Rolien Duifjes' voorouders moeten wel postduiven zijn geweest, anders was zij niet als nieuwe Starter-distributeur begonnen…

Zo op weg naar Y2K lijkt de tijd extra snel te gaan. Nauwelijks heeft meester Frans Fluitenberg alle spandoeken "Wij gaan weer naar school" en "De scholen zijn weer begonnen" opgeruimd of het is alweer november. Het lijkt lang geleden dat het hoogste punt bij de bouw van jullie clubgebouw werd bereikt, in één dag de dakplaten werden gelegd en een week later de pannen. Zelfs is er nu een belendend clubgebouw voor korfballers. We dachten eerst, dat daar voor jullie zelf een aparte kantine voor veteranen zou verschijnen... met biljart en zo!

Ontmoette Mother Mary echt Fred Flintstone in Parijs? Ontmoette Boer Berenburg echt Miss Saigon in Parijs? Fraaie foto van Nicolaas Janszen met Tegla Loroupe in Berlijn. Geslaagde marathon in Eindhoven voor drs Jan Groen en Dalton Brother Wolter William. Bevalt Lysbeth Gijsen het werken bij de politie? Wat had IJs Brand Visser in Beijing te zoeken? Derrick Bijker weer terug in het Start-nest! Heeft Beatrix Ernst toch watervrees? Dit en nog veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u vooral deze keer de geblesseerde Akke Fietje Ruinemans van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten! 

Terug naar bovenkant pagina

IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Anika Vaartjes

Hallo allemaal,

Ik ben Anika Vaartjes en ik ben 13 jaar. Ik zit in de 2e klas Havo op de R.S.G. Vanaf mijn 9e jaar zit ik op Atletiek en ik vind het heel leuk. Mijn favoriete onderdelen zijn hardlopen, verspringen en speerwerpen. Mijn andere hobby's zijn voetballen en paardrijden. Ik heb zelf een eigen pony en die is heel lief.
Ik woon sinds 3 jaar in Kallenkote, daarvoor heb ik in Wapse gewoond. Ik heb 1 broertje die Lennart heet en een zusje die Nadja heet.

Groetjes Anika

Ik geef de pen door aan Nienke van Bemmel

Terug naar bovenkant pagina

EEN KLEIN BERICHT UIT GROOTEBROEK d.d. 1 november 1999
door Harry van Essen

Beste Jan,

Hier weer wat nieuws uit Noord-Holland .De gemoederen na de van Dam tot Dam loop zijn net weer wat getemperd of de nieuwe folder van de volgende loop ligt alweer op de deurmat, namelijk de halve van Egmond. Is het trouwens al bekend of er een bus naar Egmond rijdt? Zo als het nu lijkt ga ik het bij deze wedstrijd maar weer eens proberen. Het is dan precies een jaar geleden dat ik een wedstrijd liep. Het is namelijk de loop waar ik last kreeg van mijn knieblessure. We proberen het maar weer.
Het valt wel op dat er zoveel sporters geblesseerd zijn. Ik las in het Noord-Hollands Dagblad een artikel over dit onderwerp. Met name het stukje van Hetty Everhardus van A.V. Noordkop uit Den Helder sprak mij aan. Ik denk dat de wat oudere lopers haar wel kennen en ik zal het artikel bijvoegen.

Ook vanaf deze plaats wil ik Nico Janssen en Raymond Blaeser feliciteren met hun goede prestatie daar in Berlijn. Klasse!!!

Na het lezen van de laatste Starter kreeg ik heimwee naar de spannende trainingen van de loopgroep van Folkert. Zelf train ik niet meer bij S.A.V., dus hoop ik dat de 30 van de 30e doorgaat en ik van de partij kan zijn.

Ja Jan, per 1 november heb ik een nieuwe werkgever, een groentensnijderij in Zwaagdijk-Oost, hier 8 km vandaan. Het laatste halfjaar ben ik regelmatig benaderd door bedrijven die iets in mij zien. Het ligt in de bedoeling dat ik de ploegbazen van de verschillende afdelingen op een hoger niveau breng. Op de vraag of ik bij "de groente van HAK" kwam te werken moet ik je teleurstellen. Ze doen het hier niet in potjes maar in zakjes! ! !

Jan, wandel ze!Groeten van Harry van Essen

Beste Harry,

Inderdaad er zijn veel blessure-gevallen en ik doe daar nog steeds braaf aan mee. Als alternatief heb ik al met een crossfiets de MTB-route van de Woldberg/Eese en van Kallenkote/Havelte gereden. Nou, da's wel een ontdekking! Moet je nou een strook modder of mul zand met een groot verzet en hoge snelheid inrijden of juist met een klein verzet en lage snelheid? In ieder geval kwam ik vast te zitten. Als ik nog met die blessure bij Rein Gaastra terechtkom dan zal ik hem toch eens om wat technische uitleg vragen.
Ook ben ik met lotgenoot Hans Sterkenburgh met de racefiets op pad geweest. Zo'n 60 km op de zaterdag-middag. Harry, het klinkt eigenwijs maar ik kan behoorlijk fietsen. Om je een idee te geven, toch minstens zo snel als onze Jan de Lange kan lopen, die in het spo(r)tlicht van de Zwolse Courant gestaan heeft!

Jouw felicitaties aan de marathonlopers Nico Janssen en Raymond Blaeser zijn terecht, maar weet je dat Jan Groen en Wolter van der Veen in Eindhoven hun beste beentje hebben voorgezet? Kijk maar eens wat ik vond:

VOLG  START           VOLGORDE  NETTO  NETTO  NETTO  NETTO      
ORDE  NR   NAAM        TOTAAL   10KM  21KM  30KM  TIJD   TIJD  
CATEGORIE: M40
6    00415  GROEN, drs. Jan  49     0:38:31 1:20:53 1:55:38 2:46:30 2:46:34 
CATEGORIE: MSEN
48   00159  VEEN VAN DER,   78     0:38:23 1:20:55 1:57:08 2:54:43 2:54:45 
        Wolter                                 
Dat is me tot km 30 wel een strijd geweest tussen die twee lopers van Start'78. En tenslotte allebei nog een seconde sneller dan Hans Hes op de voorlaatste bladzijde weergeeft. Is me dat een meevaller!

Harry, ik fiets nog een stukkie met Hans.

Tot schrijfs, Jan

P.S. Sorry Harry, kom ik weer niet aan het opzienbarende nieuws over mijn snelle buurman Klaas toe...

Terug naar bovenkant pagina

BELEVENISSEN VAN EEN TRAINSTER
door Petra de Lange

Dat is me nou ook wat moois, een gele kaart van de redactie gekregen na al die jaren vinden zij het nodig om mij een gele kaart te geven omdat mijn stukje te lang was. Als oud redactielid had ik toch wel wat anders verwacht b.v. extra ruimte juist omdat ik niet kan uitkomen met een pagina maar een gele kaart? Wat zou het volgende zijn een rode kaart? Dan mag ik zeker ook helemaal niets meer inleveren. Nou redactie vergeet het maar, ik leg het probleem van mijn gele kaart voor aan een onafhankelijke commissie van ,,mijn jeugd atleten'' en dan zullen wij wel eens zien wie een gele kaart krijgt. Hoe moeten we dan van alle belevenissen op de hoogte blijven? Juist nu de wintertraining begint en ik de meiden van Ella er weer bij krijg. Dat wordt weer wat de jongens en meisjes samen: heeft Nienke S. nog steeds een oogje op B? Komt er eindelijk weer eens een gezamenlijk sinterklaasfeest of een spook of heksenfeest lijkt mij ook wel leuk. Na de clubkampioenschappen die toch wel wat nattig waren hebben wij bij onze atleetjes de vraag in de groep gegooid om eens te zeggen wat zij anders zouden willen aan dit kampioenschap. Moet het over een dag of toch over twee dagen en wat voor onderdelen moesten eruit en welke niet. Van sommigen kreeg ik een E mail, van Bas zelfs twee en weer een andere leverde netjes een briefje in en het blijkt dat over het algemeen toch iedereen wel tevreden is met de opzet, sommigen hadden het over het slechte weer en weer anderen hadden graag gewild dat de kantine klaar was maar dat telde niet mee. Bij één dag moeten er natuurlijk een paar onderdelen afvallen en welke dat dan zijn wordt moeilijk, je zou kunnen beslissen het ene jaar hoog en het andere jaar ver dan bevoordeelt je weer de betere hoogspringer terwijl de verspringer moet wachten op een kans het jaar erop, dit is natuurlijk wel extreem maar in een duidelijke zeven- of tienkamp zijn de kansen wat gelijker verdeelt. En het probleem dat er voor twee dagen juryleden nodig zijn valt ook wel op te lossen. In ieder geval is het grootste gedeelte van de groep die ik train voor handhaving van de huidige situatie. Dus alle nummers en ook graag weer de horden erbij. Sinds november hebben we weer zaaltraining en dit keer zitten we in de school in de Troelstrastraat de reden dat wij verhuisd zijn is wat wazig, de gemeente vindt dat verenigingen die het hele jaar gebruik van de zalen maken voorrang hebben dus zijn wij de klos. Of wij echt de klos zijn moet ik nog zien want in school B hingen de verwarmingen aan het plafond en dat kostte mij menige keren een bal zowel groot of klein. We gaan alleen wat eerder aan de gang we beginnen nu om 4 uur en zijn om 6 uur klaar en dat is mooi voor het eten want er zijn best wel een aantal kinderen die voor het trainen nog even moeten bunkeren (een speciale manier van eten) en dan hebben zij tijdens training er last van. (Kom je dit bekent voor Bram?) Het is voor thuis natuurlijk best lastig als er een aantal kinderen aan sport doet en elk op een andere tijd zodat er pas laat gegeten zou kunnen worden en ik weet dat ik makkelijk praten heb maar trainen met een volle maag is niet optimaal en ik weet dat het ook lastig is als er nog gesport moet worden wanneer de tafel gedekt is want ik heb ook drie sporters thuis. De eerste coopertest is alweer achter de rug met een redelijke deelname voor de eerste keer want de ervaring is toch wel dat het even moet groeien en de mensen moeten er weer even op attent gemaakt worden. De eerste clubcross is alweer voorbij als deze Starter uit is hopelijk hebben we nog wat redelijk weer en worden we niet gelijk met de eerste keer door de blubber gesleurd. Op kou is wel te kleden maar regen is toch wel wat anders. Ik wil trouwens de ouders van de atleten er even op wijzen dat erbij de buitentraining toch te weinig kleding gedragen wordt. De baan is nogal wat windgevoelig en menig atleetje loopt dan met kippenvel. Ik praat nu wel over de herfstperiode en niet over een temperatuut van 25 graden of meer. Geregeld kwamen er kinderen aangefietst in korte broek en blote armen en na flink zweten gingen zij ook zo weer naar huis en dat is niet de bedoeling. In ieder geval beginnen we met goede moed aan het winterseizoen wat ook inhoudt dat er weer indoorwedstrijden komen. Het zou leuk zijn als we daar eens wat meer naar toe zouden gaan, met een groepje is het reuze gezellig, je kan wat betreft vervoer wat afspreken. Ik weet ook dat de wedstrijden ontiegelijk lang duren maar vaak is er niets aan te doen en wat betreft het crossen, er zijn genoeg leuke wedstrijdjes en van dat gezeur van voor drie minuten hardlopen ga ik niet zo'n eind rijden moeten we maar eens afstappen. Want als we zo gaan denken hoeven we de schoenen niet eens meer aan te doen en denk eens aan al die vrijwilligers die wel de moeite nemen om te zorgen dat wij een leuke wedstrijd hebben, doe eens wat terug en geef die mensen eens het gevoel dat zij het niet voor niets doen. En nu REDACTIE, ik zit binnen de limiet. Voor iedereen veel succes bij wedstrijden en tot de volgende Starter.

Overwegende dat Petra de Lange zich deze keer zo keurig aan de regels houdt en de kopie niet meer op een velletje of op een floppy met virus heeft ingeleverd maar voor het eerst per e-mail, dus met de tijd meegaat, reiken wij haar hierbij plechtig de dik verdiende GOUDEN GRIFFEL uit! (redactie)

Terug naar bovenkant pagina

DE 30 VAN DE 30STE
gepresenteerd door de feestcommissie

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD !
Wegens het succes van vorig jaar presenteert de feestcommissie andermaal de 30 VAN DE 30STE langs een prachtige route door de bossen rondom Wilhelminaoord en als we zijn uitgelopen laten we een buffet lopen. Daarna volgt de prijsuitreiking van de LA-competitie 1999 en voor wie dat wil een borrel na. Een waardig afscheid van de 20-ste eeuw! Het programma luidt:

`s middags:

twee gezellige duurlopen van 30 km en 10 km
voor lopers met respectievelijk meer en minder kilometers in de benen
verzorging onderweg
en met gelegenheid tot douchen na

wandeling van ca. 5 km
met routebeschrijving
voor niet-lopers die reeds 's middags zijn meegekomen

Het vertrekpunt is bij de kantine van vv Old Forward in Wilhelminaoord (adres: zie verder). De start van de 30 km is om 13.00 uur, van de 10 km en 5 km om 15.00 uur.
Het tempo van de duurloop is rustig en wordt bepaald door een voorloper. De deelname aan de duurlopen is geheel gratis en ook toegankelijk voor niet-Start'78-leden. Opgave vooraf niet nodig.

`s avonds:

Chinese maaltijd
prijsuitreiking van de LA-competitie
borrel na

voor lopers en niet-lopers (of mensen die `s middag niet vrij konden nemen)

De lokatie voor het avondprogramma is de kantine van vv Old Forward, Linthorst Homanstraat 4 in Wilhelminaoord, tel. (0521) 3817 47. Aanvang 18.30 uur.

Het avondprogramma is zoals gebruikelijk toegankelijk voor alle senior Start'78-leden, juryleden, donateurs en partners. De maaltijd bestaat uit een lopend buffet. De kosten hieraan verbonden bedragen f 22,50 p.p. reeds bij inschrijving te voldoen. Opgave voor het avondprogramma vóór 20 december a.s. bij één van onderstaande personen.

Jan Driegen, Jan de Lange, Petra de Lange, Folkert Sterkenburgh

HOUDT 30 DECEMBER 1999 ALVAST VRIJ !!!!

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina