Atletiekman Jan de Krijger:
'Wie aan sport doet, denkt er niet aan om drugs te gebruiken'

Bron: plakboek van Hans Hes (1982)

WOLVEGA - Jan de Krijger is zeer enthousiast bezig op het gebied van de atletieksport. Hij is zowel als beoefenaar, trainer en verslaggever aktief in deze tak van sport. De 36-jarige hoofdadministrateur van de sociale dienst te Wolvega vertelt over zijn werkzaamheden.
'Ik doe het niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de jeugd. Jeugdige personen, die zich inzetten voor een sport in welke vorm dan ook, hebben meestal geen interesse voor drugs of overmatig alcoholgebruik. Voor de jeugd wordt er binnen de atletiekclub dan ook erg veel gedaan. Naast de prestatiegerichte activiteiten worden er ook allerhande ontspannende evenmenten voor de jonge leden georganiseerd'.

 

Jan de Krijger, hier als microfonist bij een atletiekevenement

Jan de Krijger

Dat de Wolvegaster atleet, aan wie de atletlekclub in Wolvega zijn bestaan dankt, geen half werk heeft verricht in de bijna zes jaar dat de club in Wolvega bestaat, blijkt wel uit het nog steeds groeiende aantal leden. De 15 leden waarmee Jan de Krijger in 1978 in Wolvega startte zijn ondertussen met 160 vermeerderd. 'Start'78' Steenwijk-Wolvega, waarvan Jan de Krijger vice-voorzitter is, heeft in totaal ruim 400 leden Om zijn werk als trainer van de jeugd zo goed mogelijk te kunnen verrichten is de perfectionist de Krijger constant bezig zijn kennis op het gebied van de atletieksport te vermeerderen. Zo slaagde hij in juni van dit jaar voor zijn opleiding als sportmasseur.
'Door de kennis die ik in deze studieperiode heb opgedaan ben ik in de mogelijkheid te helpen om blessures te voorkomen en te behandelen'.
Verder is De Krijger in het bezit van het basis-diploma als sportleider en jeugdsportleider, en heeft de papieren voor jeugdatletiektrainer. Binnenkort staat de uiterst zware hoofdcursus voor atletiektrainer op De Krijger's programma.
'Ik wil dit werk, dat ik doe voor de jeugd voor 100% kunnen doen. Het is gewoonweg machtig om te zien wat de verschillende leden al na een goede en intensieve training hebben gepresteerd en nog kunnen presteren. Ik stel het belang van de kinderen boven mijn eigen belang', aldus de man die zich volledig voor de jeugd wil inzetten.
'Een ander punt van belang binnen onze vereniging is, dat ieder lid, goede prestaties leverend of minder snel uit de voeten komend, de persoonlijke aandacht van zijn of haar trainer krijgt'.

Dortmund
Voor de leden die uitzonderlijk goede prestaties leveren, wordt alles gedaan om hen verder te helpen. Zo blijft men gemotiveerd. Jeugdige leden die in een jaar veel gepresteerd hebben en die goed getraind hebben, zijn in de mogelijkheid om via de atletiekvereniging deel te nemen aan de indoorwedstrijden te Dortmund. Door de prima accommodatie aldaar, bestaat er een mogelijkheid voor de Stellingwerver lopers om hun tijden nog scherper te stellen. Verder wordt er door de clubleden meegedaan aan wedstrijden in geheel Nederland.
Voor leden die regelmatig trainen en die ook thuis nog wat aan hun sport willen doen, bestaat er een mogelijkheid om bij Jan de Krijger een individueel schema op te halen. Zo'n schema bevat opdrachten voor een bepaalde persoon die hij of zij zelf uit kan voeren en waardoor men zichzelf als het ware verder traint.

Hoe het begon
Als men aan Jan de Krijger vraagt wanneer hij met atletiek begon zegt hij altijd: 'Ik loop mijn hele leven al'. Jan, die werd geboren in het dorpje Hippolyteshoef in Noord-Holland deed daar al aan atletiek zonder dat hij er eigenlijk zelf erg in had. 'Ik kon tijden rennen met een vriendje van me. Soms waren dat lange afstanden, maar we liepen ook wel rondjes in het dorp. Ik herinner me nog dat mijn vader me op een keer binnen riep en zei: 'en nu is het afgelopen met dat geren'. We hadden toen constant rondjes om het huis gelopen. Ik was toen een jaar of twaalf. Vanuit Hippolyteshoef werd Jan lid van de atletiekvereniging in Den Helder. Daar behoorde hij tot de betere jeugdleden.
Toen Jan de Krijger 17 jaar oud was nam hij een besluit. Hij zou zijn studie voor een beroep laten prefereren boven zijn sport. Tien jaar werd er door Jan de Krijger uitgetrokken voor zijn studie. Dat wil echter niet zeggen, dat hij niet meer liep. Vaak zag men Jan langs de wegen in de buurt van Den Helder rennen, om in conditie te blijven. Zo ook zag Reina de Krijger haar man voor het eerst. Later viel zij steeds meer op 'dat mannetje', dat ze vrijwel dagelijks met de bus passeerde.
Toen Jan en Reina waren getrouwd en zich met hun zoontje in Wolvega vestigden werd Jan lid van de dichtstbijzijnde atletiekvereniging. Hij reisde daarvoor iedere week naar Steenwijk. Omdat hij atletiek een geschikte sport voor de jeugd vond, ging Jan in Steenwijk jeugdige liefhebbers voor atletiek trainen, ook nam hij zijn zoontje Enrico, die toen vijf jaar oud was, ook mee naar Steenwijk. Na een tijdje kwamen er steeds meer vriendjes bij, die belangstelling hadden voor atletiek en die wel mee wilden naar Steenwijk. In samenwerking met de vereniging in Steenwijk werd in Wolvega 'Start'78' opgericht. Jan, als trainer bij de club begonnen, raakte steeds meer met de club betrokken. Van de atletiekvereniging afdeling Wolvega is hij voorzitter.

Speaker
Veel mensen kennen Jan de Krijger als de vlotte en komische verslaggever tijdens de atletiekwedstrijden.
'Daar ben ik min of meer toevallig mee begonnen. Het was de gewoonte dat de voorzitter van de atletiekvereniging in Steenwijk, de heer Evert Roffel, commentaar gaf tijdens en na de wedstrijden. Op een keer aan het begin van een wedstrijd, waaraan ik ook mee zou doen komt één van de organisatoren op me af en zegt tegen me: 'Jan de Krijger, jij moet vandaag speakeren'. Dat wilde ik niet en zei: 'niks daarvan, ik ga lopen'. Maar ze bleven volhouden dat ik de geschikte persoon was die de heer Roffel, die wegens ziekte verhinderd was, kon vervangen Ik heb het toen maar gedaan. Ik heb toen wel zo overdreven en er zo'n feest van gemaakt, dat ik dacht dat ik het nooit meer hoefde doen. Op een heel ongebruikelijke manier versloeg ik de wedstrijd. De gekste dingen omtrent de deelnemers vertelde ik zoals de maat schoen, het gewicht van de persoon etc. Na afloop van de wedstrijd ben ik er snel vandoor gegaan om niet op mijn kop te krijgen. 's Avonds echter stond bij ons de telefoon roodgloeiend. Veel mensen belden en waren erg enthousiast over mijn manier van verslaggeven. Zo ben ik er dus eigenlijk mee begonnen'.

Jan de Krijger ziet in het verslaggeven ook een goede mogelijkheid om de door hem geliefde atletieksport te propageren. Overigens is Jan niet de enige in huize de Krijger die zich met de atletiek bezig houdt.

Zijn vrouw Reina staat volledig achter het doel waarvoor Jan als trainer aan het werk is. Verder doet zij ook aan atletiek. Ook de drie zoons van Jan en Reina de Krijger doen aan de ware familie-sport.
Enrico de oudste zoon van 13, beoefent zelfs alle takken van de atletieksport: kogelstoten, discuswerpen, horden, speerwerpen, hoog- en verspringen. Ook zijn jongere broertjes Wichard van 9 en Michel ven 8 houden zich met zoveel mogelijk technische onderdelen van de sport bezig. De familie de Krijger laat zien, dat atletiek een veelzijdige sport voor het hele gezin is. En het houdt jong en oud gezond en dat is voor de familie aan de P.P. Rubensstraat het allerbelangrijkste.

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina