Categorie

Atletiekunie Leeftijdsindeling 2017

Voor 2017 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing:

  jongens/meisjes lidsoort
  mannen/vrouwen mannen vrouwen
 
minipupillen geboren in
pupillen C geboren in
pupillen B geboren in
pupillen A geboren in

junioren D geboren in
junioren C geboren in
junioren B geboren in
junioren A geboren in

senioren geboren in

masters mannen geboren in
masters vrouwen geboren in

 
2010 en later
2009
2008
2007/2006

2005/2004
2003/2002
2001/2000
1999/1998

1997 en eerder

1982 en eerder
1982 en eerder

 
02
04
06
08

10
12
14
16

18

22
 

 
01
03
05
07

09
11
13
15

17

 
21

 
Deze indeling is met ingang van 01 november 2016 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.
 

recreant
recreant (pupillen leeftijd)
recreant (junioren leeftijd)

géén wedstrijdatleet of recreant, dus overig (b.v. jurylid)
idem, pupillenleeftijd
idem, juniorenleeftijd

32
34
36

42
44
46

31
33
35

41
43
45

 
Mastersleeftijden
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WAVA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse ofwel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De KNAU heeft besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 van het wedstrijdreglement (aanvullende regels voor masters).
 
Onderverdeling masters:
Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.
 
Onderverdeling senioren:
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.