orgmenu

Bestuur

Aangesteld door: de Algemene Ledenvergadering

Taak: het besturen van de vereniging.
Het bestuur komt op de tweede donderdag van de maand bij elkaar. Zijn er dingen die u naar voren wilt brengen, geef die dan door aan de secretaris zodat er eventueel een agendapunt aan gewijd kan worden. Desgewenst kan er ook spreekrecht aangevraagd worden bij het bestuur. Dus schroom niet wanneer er iets is maar geef het door.

Huidige leden:

Voorzitter
portefeuille: communicatie
Stephan Nijs
Prins Mauritshof 38, 8332 GB Steenwijk, 0521-853545, s.nijs(at)ziggo.nl

Penningmeester
portefeuille: financiŽn
William Bos
Tukseweg 61, 8331 LB STEENWIJK, 0521-513783, wml(at)wimalibo.com

Secretaris
portefeuille: administratie
Vacant

Bestuurslid 1
portefeuille: wedstrijden
waarnemend voorzitter bij afwezigheid voorzitter

Ella de Jong, Remmelinge 34, 8334 MV Tuk, 0521-516589, ella-dejong(at)ziggo.nl

Bestuurslid 2
portefeuille: beheer en accomodatie
Vacant

Bestuurslid 3
portefeuille: techniek wegatletiek
Peter Visser
De Braambrink 17, 8378 JM Paasloo, 0561-452938, visser.ph(at)home.nl

Bestuurslid 4
portefeuille: techniek baanatletiek
Vacant

volg het bestuur op twitter