orgmenu

Kascommissie

Aangesteld door: de Algemene Ledenvergadering

Huidige leden:
  • Gerdie de Jong
  • Gert-Jan van Dalen
  • Jan Nijmeijer (reserve)


  • Taak:
    Het namens de leden controleren van de financiŽle handel en wandel van het bestuur.