orgmenu

Protocol sleutelbeheer

1. Sleutels van de accommodatie van Startí78 worden door het bestuur ter beschikking gesteld aan de daartoe bevoegde personen voor de duur van de afgesproken taken of activiteiten.

2. De ontvanger is persoonlijk verantwoordelijk voor de aan hem toevertrouwde sleutel(s) en zal deze niet doorgeven aan derden.

3. De ontvanger ondertekent een sleutelverklaring waarin de voorwaarden van de ter beschikkingstelling vermeld worden. Bij verlies of niet inleveren van een sleutel wordt Ä 15,-- in rekening gebracht.

4. Indien een atleet overdag individueel wil trainen is dit in principe toegestaan volgens de geldende gedrag en/of veiligheidsregels. In dat geval kan voor de duur van die training een sleutel geleend worden bij de WOC (via Ella de Jong tel. 0521-516589).

5. In bijzondere gevallen kan in overleg en na toestemming van het bestuur een atleet tijdelijk de beschikking krijgen over een persoonlijke sleutel. Het gebruik van de accommodatie, eventueel samen met andere atleten of oud-atleten, is alleen toegestaan onder naleving van de geldende regels.

6. Het beheer en de inkoop van sleutels en sloten gebeurt door een lid van de accommodatie commissie.

7. De bevoegde sleutelhouders alsmede de aan hen toevertrouwde sleutels staan vermeld op een sleutellijst.

Vastgesteld door het bestuur op 16 januari 2012